Beşinci bölge enerji verimliliği destekleri için kılavuz yayınlandı

EVÇED tarafından yayınlanan kılavuz beşinci bölge desteklerini içeriyor

24 Ekim 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı öncelikli yatırım konuları kapsamında enerji verimliliği projelerine sağlanan destekler ile ilgili bir kılavuz yayınladı.[1]

Yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP üzerinde olan imalat sanayi işletmelerinin yararlanabileceği ve beşinci bölge desteklerini içeren düzenleme kapsamında 17 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile destekten yararlanabilecek firmalar için iki önemli kolaylık sağlanmıştı. [2]

Düzenleme ile destek sağlanması için elde edilmesi zorunlu olan enerji verimliliği oranı %20’den %15’e indirilmiş, yatırımların beş yıl içinde geri ödeme şartı da kaldırılmıştı.

 


[1] Öncelikli Yatırım Konuları (5. Bölge Teşvikleri) Kapsamında Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz

[2] Enerji verimliliğinde uzun vadeli yatırım teşviğinin önü açıldı