Enerji verimliliğinde uzun vadeli yatırım teşviğinin önü açıldı

Yatırımların beş yılda geri dönmesi şartı kaldırıldı

17 Ekim 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’nin 16 Ekim 2020 tarihli sayısında yayınlanan tebliğ ile kamu desteği sağlanacak enerji verimliliği yatırımlar için 5 yıl içinde geri dönüş sağlanması şartı kaldırıldı.[1]

Tebliğ ile bu yatırımlardan elde edilmesi gereken asgari enerji verimliliği oranı da %20’den %15’e indirildi.

Düzenleme ile ilgili tebliğin “Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 7’nci maddesinin altıncı fıkrasının a bendi şu şekilde değişti;

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir.”

Bu bölüm 26 Temmuz 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğde[2] şu şekildeydi;

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder.

Bununla birlikte düzenlemenin aynı maddesinin c bendinde bakanlık tarafından hazırlanacak raporun gereklerinin belirtildiği c bendine “enerji verimliği” ifadesi de eklendi. Bu bölüm şu şekilde oldu;

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde enerji verimliliği raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir.

 


[1] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

[2] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)