Bağımsız denetçiler sürdürülebilirlik standardı eğitimi alacak

Standartlar 29 Aralık 2023 tarihinde yayımlanmıştı

1 Ocak 2024

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği güncellendi. [1]

Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2023 tarihli 5’inci mükerrer sayısında yayımlanan düzenleme ile tebliğin Eğitim Konular başlıklı 7’inci maddesinin 2’inci fıkrası şu şekilde değiştirildi;

Eğitim konuları

MADDE 7 –

(2) Temel mesleki konular; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Denetim Standartları, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, bilgi sistemleri denetimi, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve uygulama ilkeleri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Resmî Gazete’nin 29 Aralık 2023 tarihli 1’inci mükerrer sayısında yayımlanmıştı.[2]

 

 


[1] Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

[2] Sürdürülebilirlik raporlamaları için standart ve yükümlülükler belirlendi