Zorlu Enerji Yenilenebilir Enerjide Payını Artırmaya Devam Ediyor

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin lider şirketlerinden Zorlu Enerji bu alandaki yatırımlarını artırmaya devam ediyor

28 Ekim 2010

Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi santrali olma ünvanını taşıyan 135 MW kurulu güçteki Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni yakın zamanda devreye sokan şirket aynı bölgede kuracağı 120 MW’lık rüzgar enerjisi santrali için yatırımlara başladı ve bu santrali de 2013 yılında devreye almayı planlıyor.

Yatırımın yapılacağı bölgeye yapılan basını bilgilendirme toplantısında konuşan Zorlu Enerji Grubu başkanı Murat Sungur Bursa Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Rotor Elektrik Üretim tarafından kurulan Gökçedağ RES’in 2 yıllık çalışma ve 210 milyon avroluk yatırım ile hayata geçen ve Türkiye’nin şu andaki rüzgar enerjisi üretiminin tek başına yüzde 10’unu üreten bu santralin her biri 2.5 MW gücündeki 54 türbin sayesinde yılda 500 milyon kWh elektrik üretme kapasitesine sahip olduğunu ve 7 kilometrelik nakil hattı ile üretilen bu enerjinin ana şebekeye bağlandığını kaydetti.

Grubun yenilenebilir enerji alanındaki diğer yatırımlarından da bahseden Bursa Zorlu Enerji’nin 2015 yılında kadar rüzgar enerjisinde 4 ya da 5 RES ile 400 MW kurulu güce ulaşma hedefinin olduğunu bunun yanında Denizli ve Manisa Alaşehir’de 90 MW kurulu güce sahip olacak jeotermal enerji santrallerini de hayata geçirmeye çalıştıklarını, 60 MW’lık Denizli’deki santral için lisans aldıklarını Manisa Alaşehir için ise lisans başvurularını yaptıklarını ifade etti.

200 milyon ağacın yükünü alacak

Zorlu Enerji’nin yatırımlarını hayata geçirirken aynı zamanda çevrenin korunmasına da yüksek hassasiyet gösterdiğine değinen Bursa yatırımın yapılacağı zaman yöre halkı ile görüşerek yatırımdan dolayı çevrenin zarar görebileceğini ama bu zararın telafi edilebileceğini ve nasıl yapılacağını da yöre halkına anlattıklarını söyledi. Bursa bu sayede yöre halkından gelen hiçbir tepki ile karşılaşmadıklarını aksine aynı bölgeye ikinci yatırımlarını yapma hazırlıklarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gökçedağ RES’in kurulumu sırasında çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi veren Bursa santralin yapıldığı bölgedeki toprak ve ağaçların aynı bölgede başka bir yere taşındığını ve taşınan tüm toprak, ağaçlar ve bitki örtüsünün doğaya kazandırılarak “habitat restorasyonu” gerçekleştirildiğini kaydederken santral alanında 7 ayda 23 bin fidan dikildiğini, 3 bin ağaçlık ‘Hatıra Ormanı’ kurulduğunu, yöredeki tarımsal faaliyetlere destek olunduğunu ve bölge kalkınmasına yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bursa, santralin göçmen kuşların uçuş rotalarından 50 kilometre uzakta bulunmakla beraber buna rağmen kuşların göç sırasında olumsuz etkilenip etkilenmediğini izlemek amacıyla ornitologlar (kuş bilimci) çalıştırıldığını, bir kuş izleme sistemi (Bird Activity Monitoring – Kuş Radarı) kurulması çalışmalarının tamamlandığını ve  yıl sonunda sahaya yerleştirilmeyi hedeflediklerini anlattı.

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Bursa ayrıca tropikal bölgelerdeki bir ağacın yılda 20-22 kilogram karbondioksiti absorbe ettiği düşünülerek Gökçedağ RES’in yılda 14.5 milyon ağaca eşdeğer katkı yaratacağını, Türkiye’nin iklim ve bitki örtüsüne göre hesaplama yapılırsa ise bu sayının 200 milyona kadar yükselebileceğini ifade etti.

Bu santralin Gold Standard Sertifikası aldığını da belirten Bursa Gökçedağ RES’in Gönüllü Emisyon Azaltımı piyasasında tescil edilen dünyanın en büyük projesi olduğunun da altını çizdi.

Başkan Bursa, “Tropikal bölgelerde bir ağacın ortalama olarak yılda 20 – 22 kilogram karbondioksit absorbe ettiği düşünülürse, Gökçedağ, yılda 14.5 milyon ağaca eşdeğer katkı yaratacak” dedi. Türkiye’nin iklim ve bitki örtüsü göz önüne alındığında ağaç sayısının 200 milyona kadar yükselebileceğini kaydeden Bursa, “Bu santralle ‘Gold Standard’ sertfikası aldık. Böylece, Gökçedağ, Gönüllü Emisyon Azaltımı piyasasında tescil edilen dünyanın en büyük projesi oldu”

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 40

Zorlu Enerji Genel Müdürü Mehmet Arif Özozan da enerji grubunun sahip olduğu 738 MW’lık elektrik üretim kapasitesi içinde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 40 olduğunu, bu miktarın daha da artırılacağını söyledi. Özozan, şirketin hidrolik, jeotermal ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırım projelerinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Ortadoğu’da da enerji yatırımları bulunduğunu ve bu yatırımlarına hız vereceğini kaydetti.

Zorlu Enerji Grubunun 5’i doğalgaz, 7’si hidroelektrik, 1’i jeotermal ve 1’i de rüzgar santrali olmak üzere toplam 15 santralde 738 MW’lik elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.