Zorlu Enerji ”peşkeş suçlaması” için açıklama yaptı

Zorlu Enerji’den Simav Belediye Başkanı’nın sözleri için açıklama geldi

21 Eylül 2012

Zorlu Enerji grubu Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı’nın sözlerine yer verilen bir haber ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Geçen hafta İhlas Haber Ajansı tarafından sunulan haberde Kütahya’nın Simav ilçesi Belediye Başkanı Kasım Karahan yaptığı bir açıklamaya yer verilmişti. Açıklamada Karahan Simav Belediyesinin bir jeotermal ruhsat ihalesine katıldığı fakat Kütahya Seramik’in çok daha yüksek fiyat vermesi ile kazanamadıkları ihaleyi kazanamadıklarını söylüyordu. Simav Belediye Başkanı açıklamasının devamında ise ihaleyi kazanamamalarına rağmen Simav’ın elindeki kaynakları başkalarına peşkeş çekmek isteyen yerlere önemli mesajlar verdiklerini iddia etmişti. Belediye Başkanı sözlerinin devamında ise 2004 yılında Kütahya’da bir jeotermal alan sahasının ise Zorlu Enerji’ye ”peşkeş çekildiği” suçlamasında bulunmuştu.

Bu haber üzerine Zorlu Enerji İHA’ya şu açıklamayı iletti;

”15 Eylül 2012 tarihinde basın ile paylaştığınız,’Simav Belediyesi enerji arama ihalesine katıldı’ konulu haberinizde, Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan’ın, Simav’da mevcut jeotermal sahasının Zorlu Enerji Grubu’na tahsisi ile ilgili görüşüne yer veriliyor.

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığı yatırımları ile enerji sektörünün saygın kurumlarından biri olarak, Belediye Başkanımızın gerçeği yansıtmayan ve sahanın Grubumuza ‘peşkeş çekildiği’ yönünde ağır ithamlar içeren görüşlerinden büyük üzüntü duyduk. Bu vesileyle Simav jeotermal sahasında mevcut arama ruhsatımıza ilişkin yasal süreci sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

2007 yılında yürürlüğe giren 5686 sayılı ‘Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’ ile jeotermal kaynakların üretime kazandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla arama, üretim, reenjeksiyon gibi konuyla ilgili bütün hususlar detaylı bir biçimde düzenlenmiştir. Çevresel ve sosyal sorumluluk konusunda bir çok platformda örnek gösterilen Grubumuz, bu topraklardan aldığı gücü, bu ülkenin doğal kaynakları ile yoğurarak, ülkemizin olanı ülkemiz için daha verimli kullanma ilkesiyle hareket etmektedir.

Bu çerçevede Zorlu Enerji Grubu, 2004 yılında, 5686 sayılı yasa yürürlüğe girmeden üç yıl önce, Simav’da mevcut jeotermal sahaları enerji üretiminde değerlendirmek amacıyla yerel otoritelerle görüşmelere başlamıştır. Yasanın yürürlüğe girmesinden önce konuyla ilgili en yetkili mercii olan ve söz konusu sahanın işletme ve kiralanması hakkına sahip Kütahya İli Özel İdaresi tarafından Şirketimize arama ruhsatı verilmiştir. Jeotermal kaynakların aranması ve üretimi zahmetli olduğu kadar masraflı bir süreçtir ve İdare, bu yöndeki yetkinliğimize güvenerek Grubumuza o dönemde yürülükte olan yasa ve düzenlemeler çerçevesinde lisans tahsis etmiştir. Lisans tahsisinde, 5686 sayılı yasa öncesinde ülkemizin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen lisans tahsislerinden farklı bir uygulama söz konusu değildir.

Ayrıca yeni yasanın yürürlüğe girmesini izleyen dönemde yaşanan hukuki süreçte de kazanılmış hakkımız tescil edilmiştir ve arama ruhsatımızın Şirketimiz adına intibakı da sağlanmıştır.Ülkemizde 1960’lardan itibaren yürütülen jeotermal çalışmaların neticesinde bugün birçok bölgemizde faaliyet gösteren tesisler, geçmiş dönemin yasal düzenlemeleri çerçevesinde hayata geçirilmiş ve hem Türkiye hem de yöre ekonomilerine önemli katkılar sağlamıştır.Tamamen yasal çerçevede gelişen bir süreç ile Batı Anadolu’nun önemli jeotermal rezervlerinden biri olan Simav’da farklı sıcaklıklardaki jeotermal kaynak ve kuyuların bulunduğu yaklaşık üç bin hektarlık Naşa, Çitgöl ve Eynal jeotermal sahalarını da içine alan bir bölgede arama ruhsatına sahibiz.

Belirtmek isteriz ki arama ruhsatı, sınırları belirlenmiş bir alanda, kaynak arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla projeye dayalı olarak verilen bir izindir. Henüz yatırım kararı almadığımız bölgede, arama ruhsatımız çerçevesinde yapılacak araştırmalar ve sondaj faaliyetleri, yörede yapmayı düşündüğümüz enerji santraline yönelik kararımızı belirleyecektir. Bu durumu uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar ve en son Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarında yerel yöneticiler ve yöre halkıyla da paylaştık.Zorlu Enerji Grubu olarak, tüm yatırımlarımızda kamu yararını önceliğimiz olarak görüyor ve yatırım yaptığımız bölgelerde yöre halkının ve yerel yönetimlerin yatırımlarımızı benimsemelerini ve desteklemelerini iş anlayışımızın bir parçası olarak kabul ediyoruz.

Sizin aracılığınız ile bir kez daha altını çizmek isteriz ki, Simav’ın yer altı kaynaklarını, ülkemizin ve yörenin menfaati için en doğru strateji ile değerlendirmeyi kendine misyon edinen Zorlu Enerji Grubu ile ilişkilendirilen iddiaların hiçbirinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.”

Fotoğraf: Davut Aydın