Zorlu Enerji Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacıları arasına katıldı

Girişimi imzalayan Türk şirketi sayısı 312’ye yükseldi

3 Şubat 2020

Zorlu Enerji UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi ile geliştirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri [1] (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasına katıldı.

Girişim toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşuyor.

Zorlu Enerji tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şirketi WEPs’i enerji sektöründe çalışan kadınları güçlendirecek politikaları oluşturmak ve iş uygulamaları geliştirmek üzere kılavuz alarak ilerleyeceği ifade edildi.

Girişimdeki 7 prensip şu şekilde;

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey ku­rumsal liderlik sağlanması
  • Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil dav­ranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin destek­lenmesi
  • Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güven­lik ve refahının sağlanması
  • Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
  • Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
  • Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmala­rıyla eşitliğin teşvik edilmesi
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

Girişime halihazırda Türkiye’den 312 firma [2] imza atmış durumda.

Prensipleri imzalayan diğer Türk enerji şirketleri şu şekilde; Enerjisa Enerji, Entek Elektrik, Eko Yenilenebilir Enerji A.Ş., Enve Enerji, Fina Enerji Holding, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.


[1] Women’s Empowerment Principles

[2] Women’s Empowerment Principles – Companies