Zeytinliklerde madencilik faaliyeti durdurulacak

Danıştay zeytinliklerde maden faaliyetine yönelik yönetmeliği durdurdu

24 Nisan 2022

Danıştay’ın zeytinliklerde maden faaliyetini mümkün kılacak yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurduğu bildirildi.[1]

T24 gazetesinin özel haberine göre Danıştay 8. Daire yönetmelik değişikliği ile ilgili incelemesini tamamladı ve davayı esastan karara bağlayana kadar düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Habere göre yazım aşamasında olan karar düzenlemenin 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu’na ve kamu yararına aykırı hükümler içermesi gerekçeleri ile verildi.

Bu gelişme sonrasında dava esastan karara bağlanana kadar yönetmelik uygulanamayacağı için zeytin alanlarında madencilik faaliyeti yapılamayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan[2] düzenleme ile Maden Yönetmeliği’nin “Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri” başlıklı 115’inci maddesine 4’üncü fıkra olarak aşağıdaki bölüm eklenmişti;

Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”


[1] Danıştay’dan, zeytin yönetmeliği için yürütmeyi durdurma kararı

[2] Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik