Yunanistan şebekesi yüksek üretim riski altında

Rüzgar ve güneşteki aşırı üretim arz güvenliğini riske soktu

5 Nisan 2023

Yunanistan elektrik şebekesinde rüzgar ve güneş enerjisinin hızla artan payı, enerji depolama alanında da yetersiz kaynakları olan ülkede elektrik arzının sürdürülebilirliğini riske sokacak seviyeye yükseldi.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre 9-10 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Paskalya Bayramı sırasında elektrik tüketiminin önemli miktarda düşecek olması, hava koşullarına bağlı olarak rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklı üretimin yüksek olması ile birleştiği takdirde elektrik şebekelerinde ciddi sorunlar yaşanmasına neden olacak.

Haberlere göre ülkenin Elektrik Dağıtım İdaresi Başkanı Manos Manousakis, Yunan Enerji Düzenleme Kurumu’na yazdığı mektup ile riskleri bildirdi ve 31 Mart 2023 günü iki kurumun yetkililerinin katılımı ile bir acil durum toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda Paskalya tatili sırasında üretimin, tüketimin çok üstünde olması durumunda ülkedeki yenilenebilir enerji kaynaklı üretiminin yarıya yakının durdurulmak zorunda olacağına karar verildi.

Buna karşılık ülkenin 10 GW düzeyindeki yenilenebilir enerji kaynaklı gücünün 6 GW’lık bölümünün dağıtım sistemi üzerinden şebekeye bağlı dağıtık üretim santrallerinden oluşması ise alınacak önlemlerin sınırlı kalması riskini doğuruyor.

2022’de ilk kesintiler başlamıştı

Eurostat verilerine göre Yunanistan 2021 yılı elektrik üretiminin %40,6 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştı.

4 Nisan 2022 günü de yenilenebilir kaynaklı elektrikli üretiminin %68 ile rekor seviyeye ulaşması ve toplam üretimin, talebin üstüne çıkması nedeni ile ülke tarihinde ilk defa yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminde kesinti yapılmak zorunda kalınmıştı.

Bununla birlikte 7 Ekim 2022, Cuma günü de ülke tarihinde ilk defa yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi 5 saat boyunca ülkenin elektrik talebinin tamamını karşılayabilmişti.

2030 depolama hedefi yükseltilmişti

2030 yılında yenilenebilir enerjide 18,9 GW kurulu güce ulaşmayı ve ülkenin elektrik tüketimini %70 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen Yunan hükümeti, arz güvenilirliğini de sağlama gerekçesi ile de geçtiğimiz yıl 2030 yılı enerji depolama hedefini 1,5 GWh’den 3 GWh’e çıkarma kararı almıştı.