“Yönetmelik ve kamudaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor”

EYODER Başkanı Ünlü, enerji verimliliği desteklerine yönelik desteklerin en kısa zamanda çıkarılması gerektiğini söyledi

10 Mayıs 2024

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, Enerji Verimliliği Kanununda yakın zaman içinde yapılacak değişikliklerin ardından, ilgili yönetmeliklerin de en kısa zamanda çıkmasının gerektiğini söyledi.

Onur Ünlü EYODER tarafından yayınlanan açıklamada diğer bir önemli konunun da kamudaki altyapının güçlendirilmesi olduğunu vurgu yaparken, özellikle Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) gibi alanlardaki başvuruların yoğunluk gibi gerekçeler ile dondurulmadan, sürekli alınabilmesi için kamuda kadro artırımına ihtiyaç olduğuna ifade etti.

TBMM Genel Başkanlığına Ocak ayı sonunda sunulan ve 2 Mayıs 2024 tarihinde kabul edilen “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Enerji Verimliliği Kanununun enerji verimliliği projelerine sağlanacak kamu desteklerini düzenleyen bölümünde önemli değişiklikler içeriyordu.

Ünlü, yeni kanunla birlikte enerji verimliliğine yönelik finansal desteklerin artacağına dikkat çekerek şunları kaydetti;

Yeni kanunla birlikte Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) kapsamında enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projelerde üst limit 15 milyon TL oldu. Yatırım bedeli bu miktarı geçmemek koşuluyla yüzde 30’a kadar desteklenecek.

Bakanlık tarafından belirlediği kriterler çerçevesinde enerji yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen şirketlerin başvurabildiği gönüllü anlaşmalar kapsamında da üst limit 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu madde gereğince de başvuru sahipleri, belirlenen yıla ait enerji giderlerinin en fazla yüzde 30’u oranında destek ödemesi alabilecek.

Finansmana erişim zorluğunu konuştuğumuz dönemde bunlar çok önemli destekler. Ayrıca tasarruf potansiyeli yüksek, teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan yatırımların destek kapsamına alınması, enerji yoğunluğunu, karbon yoğunluğunu veya enerji tüketimini azaltan şirketlerin desteklenmesi, VAP’taki sektörel kısıtlamaların kaldırılması gibi önemli maddeler bulunuyor.

 


[1] Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi – Enerji Verimliliği Kanunu