Yoksullukla Mücadelenin Yolu Sürdürülebilir Enerjiden Geçiyor

BM  2012’yi ”Herkes için Sürdürülebilir Enerji Uluslararası Yılı” olarak ilan etti. Hedef sürdürülebilir enerji ile ülke ekonomilerinin güçlendirilmesi.

11 Ocak 2012

BM Ankara Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın karşı karşıya kaldığı ana sorunların ve fırsatların başında enerji sorununun yer aldığına dikkat çekildi. İstihdamın artırılmasından güvenliğe, iklim değişikliğinden gıda üretimine kadar insanlığı yakından ilgilendiren tüm konularda sürdürülebilir enerjiye sahip olmanın ekonomilerin güçlendirilmesi, eko sistemin korunması ve fırsat eşitliğinin sağlanması açısından anahtar rol oynadığı belirtildi. Açıklamada “Ne var ki, günümüzde dünya genelinde 1,4 milyardan fazla insan elektrikten yoksun yaşıyor. 1 milyardan fazla insan kesintili olarak elektriğe ulaşabiliyor. Neredeyse dünya nüfusunun yarısı yani 2.5 milyardan fazla insan yemek pişirmek ve ısınmak için geleneksel biyokütle kaynakları olan odun, bitki artıkları ve tezek kullanıyor.” denildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da, enerjinin insanların yaşam kalitesini artırmada, yoksullukla mücadelede ve ekonomik kalkınmada oynadığı rolün vurgulanması amacıyla 2012’yi ”Herkes için Sürdürülebilir Enerji Uluslararası Yılı” ilan etmiş bulunduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

“Genel Sekreter Ban Ki-moon’un, ikinci beş yıllık görev süresindeki beş ana önceliğinden birini de herkesin sürdürülebilir enerjiye ulaşmasını sağlamak oluşturuyor. Böylece, bir türlü yok edilemeyen küresel yoksullukla mücadelede başarı elde edilmesi planlanıyor. Herkesin modern enerji imkanlarından yararlanmasının, enerji verimliliğinin artırılmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasının sağlanması gibi zorlu hedeflere ulaşılabilmesi için BM Genel Sekreterinin önderliğinde Herkes için Sürdürülebilir Enerji Girişimi başlatılmış bulunuyor. Bu girişim aracılığıyla, dünya genelinde hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarının dikkatinin, kalkınma ve yoksullukla mücadelede enerjinin oynadığı önemli role çekilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede 2030 yılına kadar üç ana hedefe ulaşılması amaçlanıyor: ‘Herkesin modern enerji hizmetlerine ulaşmasının sağlanması, enerji verimliğinin iki kat artırılması, yenilenebilir enerjinin, enerji pastasındaki oranının iki kat artırılması.”

Kalkınmakta olan ülkelerde halkın sürdürülebilir enerjiye sahip olması, uluslararası seviyede kabul görmüş kalkınma hedeflerine ulaşmanın ve süreğen hal almış yoksulluktan kurtulmanın olmazsa olmazlarının başında geldiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Birleşmiş Milletler, Herkes için Sürdürülebilir Enerji Girişimi kapsamında Enerji Danışmanları Ağı oluşturuyor. Özel sektör ve STK temsilcilerini bir araya getirecek bu ağ aracılığıyla, başta sağlık, tarım, eğitim gibi alanlarda olmak üzere 2030 yılına kadar ulaşılması amaçlanan hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor. Herkes için Sürdürülebilir Enerji Uluslararası Yılı çerçevesinde Türkiye’de de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, 22-26 Nisan tarihlerinde Antalya’da “Enerji ve Politika” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.”