Yıllık güç artışı 4 GW’a ulaştı

Güneş enerjisi artıştaki lider konumunu sürdürdü

16 Aralık 2022

Türkiye’nin kurulu gücünün geçtiğimiz Kasım ayında 265,40 MW net artış ile 103.541,2 MW’a ulaştığı bildirildi. Verilere göre yılın ilk 11 ayındaki net artış rakamı ise 3.721,60 MW oldu.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre güneş enerjisi yatırımları gerek aylık, gerekse de yılın tamamında lider konumunu sürdürdü.

Türkiye’nin güneş enerjisi gücü Kasım ayında 198,6 MW artarken, 11 aylık dönemde devreye giren güneş gücü de 1.503,4 MW’a ulaştı.

Bununla birlikte bu rakam hibrit projelerde yardımcı kaynak olarak kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulum verilerini içermiyor.

2022 kurulumlarında Hunutlu Termik Santrali’nin devreye girmesinin etkisi ile ithal kömüre dayalı güç artışı ise 1.380 MW ile ikinci sırada geldi.

Rüzgar enerjisi yatırımları ile sağlanan kurulu güç artışı ise geçtiğimiz ay 58,8 MW, ilk 11 ayda ise 758,6 MW’a ulaştı.