YEVDES projesi için başvuru değerlendirmeleri yapıldı

160 proje için saha ziyaretleri yapılacak

4 Şubat 2020

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında teknik destek alma hakkı için yapılan başvuruların ilk değerlendirmesi yapıldı.

YEVDES projesi tarafından yapılan açıklamaya göre destekler için 63’ü üniversite, 144’ü belediye olmak üzere 207 başvuru yapıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda başvurular çeşitli kriterlere göre puanlandı ve başvurular arasındaki 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi aldıkları puanlara göre önceliklendirildi.

Projenin bundan sonraki aşamasında ise bu 160 proje için saha ziyaretleri gerçekleştirilecek ve projelere ilişkin sunulan verilerin doğruluğu değerlendirilecek.

Destek alacak kurumlar, mevcut enerji yönetim pratikleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında geçmiş proje deneyimleri, operasyonel ve finansal kapasite, proje sonuçlarının yaygınlaştırılabilirliği, enerji tasarrufu potansiyeli, enerji yoğunluğu ve bölgesel dağılım gibi kriterlerin değerlendirildiği bir puanlama sistemiyle belirlendi.

Kurumların aldığı puanlara göre önceliklendirilen 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi olmak üzere toplam 160 proje için saha ziyaretleri gerçekleştirilerek projelere ilişkin sunulan verilerin doğruluğu değerlendirilecektir. Saha ziyaretlerinin sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde yayınlanan listede yer alan başvurular sırasıyla değerlendirilecektir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu 30 ay süreli proje 7 Mart 2019 tarihinde başlamıştı.