Yeşil ulaşım ve sıfır atık için mevzuat değişiklikleri önerildi

Çevre, Karayolları Trafik ve Büyükşehir Belediye Kanunlarında değişiklik için yasa teklifi verildi

13 Ekim 2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa teklifi ile 2872 sayılı Çevre, 2918 sayılı Karayolları Trafik ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunlarında çeşitli değişiklik önerildi.

TBMM Başkanlığına 12 Ekim 2020 günü sunulan düzenleme[1] ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun İlkeler başlıklı üçüncü maddesinin, birinci fıkrasının h bendinde değişiklikler önerildi.

Öneriler bu bölüme “motorsuz ve elektrikli araçların teşvik edilmesi” ifadeleri eklenirken, plastik poşet ve ambalaj ibaresi “plastik içerikli poşet veya ambalaj” olarak güncellendi.

Yasa teklifi 1 Ocak 2021’de zorunlu hale gelmesi depozito uygulamasının Covid-19 salgını nedeni ile 1 Ocak 2022 yılına ertelenmesini de içeriyor.

Teklif ayrıca Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurma zorunluluğuna rağmen, sistemi kurmayan veya kurduğunu belgelemeyenlere 20 bin TL, sera gazı emisyon izleme planı sunmayanlara veya süresi içinde güncellemeyenlere 24 bin, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içinde sunmayanlara 36 bin TL idari para cezası getirilmesini içeriyor.

Teklifte elektrikli skuter kullanımına yönelik olarak da çeşitli kurallar ve sınırlamalar gibi düzenlemeler yer alırken, bisiklet ve elektrikli skuter kullanımının yaygınlaştırılması ve güvenilir hale gelmesi için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda da çeşitli değişiklikler yapılması yer alıyor.

Teklifte atık ve atık su yönetimine yönelik olarak da çeşitli değişiklikler yer alıyor.


[1] “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”