Yeşil Teknoloji 10.5 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Vodafone Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik raporunda önemli açıklamalar yer alıyor.

29 Eylül 2011

Basın Açıklaması

Vodafone, faaliyet gösterdiği sektörün ve Türkiye’nin sağlıklı ve uzun vadeli gelişimi açısından son derece kritik bir noktada konumlandırdığı sürdürülebilirlik stratejisini, bu yıl ilk kez yayınladığı Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu ile 28 Eylül 2011 tarihinde Pera Palas Otel’de düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Toplantıya Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ve AÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Göksel katıldı. Vodafone Türkiye, Sürdürülebilirlik Raporu’nda; sürdürülebilirlik kavramını ele alış biçimini ortaya koyarken, bu alandaki taahhütlerini de paylaştı. Sürdürülebilirlik Raporu’nun içeriği, Vodafone Türkiye’nin çevresel, sosyal, ekonomik ve etik anlamda hayata geçirdiği önemli uygulamalar ve taahhütlerden oluşuyor. Sürdürülebilirlik Raporu, bir yandan Vodafone’un sorumlu bir kurumsal vatandaş olma vizyonu ile bütünleşirken, diğer yandan Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğinin inşasına katkıda bulunuyor.

Vodafone Türkiye, küresel iklim değişikliğine etkilerini azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yeşil Teknoloji Programı kapsamında, bugüne kadar yıllık yaklaşık 10.000 apartman dairesinin elektrik tüketimine eşit enerji tasarrufu sağladı. Bu rakam 10.5 milyon TL’lik tasarruf anlamına geliyor. Faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltma hedefi doğrultusunda aynı zamanda kağıt ve plastik tasarrufu, atık yönetimi gibi alanlarda da çalışmalar yürüten Vodafone Türkiye, sadece binalarında 382 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayarak 6 bin 500 ağacın kesilmesi önledi. Vodafone Türkiye, 2015 yılına kadar CO2 (karbon dioksit) salımını %20 oranında azaltmayı hedefliyor.

Yeşil Teknoloji Programı’nın temelini oluşturan baz istasyonlarına yönelik çalışmaları kapsamında enerji verimliliğini artırıcı projeler hayata geçiren Vodafone Türkiye, 2010/11 mali yılı içinde 5 adet hibrid (güneş-rüzgar-yakıt pili) ve 55 adet rüzgar türbinli baz istasyonunu faaliyete aldı. Baz istasyonlarında hayata geçirdiği yenilenebilir enerji uygulamaları sayesinde Vodafone Türkiye, enerji tüketimi ve buna bağlı olarak karbondioksit salımı verilerinde yüzde 20 oranında azalma sağladı.

Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Çevreye olan etkimizi en aza indirmeyi ve sürdürülebilir bir büyüme için çevre bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Şu anda çalışanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Şirket içinde eko verimlilik faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Vodafone’da sürdürülebilirliği temel iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyor, yaptığımız yatırımlarla bir yandan istihdamın artmasına katkı sağlayarak ekonomik büyümeyi teşvik ederken, diğer yandan sosyal iş modellerinin gelişmesinde öncü bir rol oynuyor, tüm iş süreçlerimizde enerji verimliliğini esas alarak çevreye olan etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde de kurumsal faaliyetlerimizin sadece şirketimizi değil, tüm paydaşlarımızı etkilediğinin bilinciyle, düşük karbonlu bir toplum oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.