Yeşil Sertifika tebliği yayınlandı

Tebliğ ile ulusal yeşil bina sertifikası uygulama ilkeleri belirlendi

10 Haziran 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği” düzenlemesini yayınladı.[1]

9 Haziran 2021 tarihli mükerrer gazetede yayınlanan düzenleme ile 23 Aralık 2017’de yayınlanan “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” kapsamında Yeşil Sertifika sağlanmasına yönelik değerlendirme, belgelendirme ve denetlenme süreçlerine yönelik ilkeleri içeriyor.

Düzenleme ile yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun niteliklerini, eğitim ile ilgili hususlar da belirlendi.

Düzenlemeye göre Bakanlıkça yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterecekler.

Yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilinde verilecek eğitim sonrasındaki sınav sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanlar yeşil sertifika uzmanı olabilecekler. Alınacak bu yetki 10 yıl ile sınırlı olacak, bu süre sonunda tekrar sınava girilerek en az 70 puan alınarak yetkinin yenilenmesi gerekecek.

Tebliğin eki olarak yayınlanan Yeşil Sertifika Değerlendirme Kılavuzu’na göre ise binalar Bütünleşik Bina Tasarımı Yapım ve Yönetim, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği, Su ve Atık Yönetimi ile İnovasyon_Bina olmak üzere altı modülde değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda binalara aldıkları puana göre Geçer, İyi, Çok İyi ve Ulusal Üstünlük olmak üzere dört kademede sertifika derecesi verilecek. Bu sertifikalar yapıların kullanım ömrü boyunca geçerli olacak.

Değerlendirme süreci Planlama ve Tasarım, Uygulama Aşaması ve Uygulaması Tamamlanmış olarak üç ayrı aşamada sisteme yüklenecek.

Yeşil Sertifika sisteminin binalardan kaynaklı enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, kaynak kullanımında verimlilik sağlamak, atık hacmini azaltmak, atıkların ayrıştırılmasını ve geri kullanımını azaltmak ve bina kullanıcılarının yaşam kalitesinin azaltmak gibi hedefleri bulunuyor.

 


[1] Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği