Yeşil OSB teklifi komisyonda kabul edildi

OSB’lerin yeşil dönüşüme yönelik altyapı yatırımları desteklenecek

15 Mart 2023

TBMM Başkanlığına sunulan “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen teklif ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tanımı eklendi ve şu şekilde tanımlandı;

j) Yeşil OSB: Kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılan OSB’leri,

Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız komisyonda kanun teklifinin gerekçeleri ile ilgili yaptığı konuşmada dünyanın en büyük yatırımcıları arasında yapılan bir araştırmanın sonuçlarının, her iki yatırımcıdan birinin bundan sonraki yatırımlarını yeşil dönüşümü önceleyen ülkelerde yapacağını gösterdiğine dikkat çekerken, yapılacak çalışmalar ile OSB’lerin Yeşil OSB’lere dönüşümünü hızlandıracak, yeşil altyapı yatırımlarını destekleyecek ve OSB’lerin orta ve uzun vadede yeşil ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak yeni yatırımlar için cazibe merkezi haline gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Dünya Bankası finansmanı ile 52 proje desteklenecek

Komisyonun Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat da komisyonda yaptığı konuşmada yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Dünya Bankası’ndan Yeşil OSB yatırımlarına yönelik altyapı yatırımları için 300 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağlandığını hatırlatan Polat, bu kaynak ile atık su geri kazanım tesisleri ile güneş enerjisi ve biyogaz santralleri gibi yeşil altyapı yatırımlarının destekleneceğini söyledi.

Sağlanan bu kaynak ile ilk paket olarak 26 projeye toplam 125 milyon Avro, ikinci paket olarak da 26 projeye toplamda 99 milyon Avro bütçe sağlanacağını bilgisini veren İffet Polat, bu projelerin tamamının hayata geçmesi ile yaklaşık 29 milyon metreküplük su arıtımı, 28 bin Megavat-saat enerji tasarrufu ve 18 bin metreküp ton karbondioksit salımı azaltımı sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Yeşil OSB sertifikaları için ilk başvurular alındı

Türkiye’deki OSB’lerin Yeşil OSB’lere dönüşümünü gerçekleştirmek için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi kurulma çalışmalarının da başlatıldığını kaydeden İffet Polat, gönüllülük esasına dayalı olan bu sistem ile OSB’lerin ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel açıdan performans kriterlerine bağlı olarak üretim, istihdam, kaynak tüketimleri gibi konularda performansının izleneceğini kaydetti.

Sistem kapsamındaki ilk başvuruların 2023 yılının ilk çeyreğinde alınmaya başladığı bilgisini de veren Polat değerlendirme sürecinin ardından ilk sertifikaların verileceğini ve bu dönüşümü sağlayan OSB’lerin ilgili kanuna eklenen hüküm kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredilendirmelerinde öncelik hakkı elde edeceğinin de altını çizdi.