Yeşil OSB tanımı mevzuata girdi

Tanım Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa eklendi

10 Nisan 2023

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun tanımlar bölümününe “Yeşil OSB” maddesi de eklendi. [1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanun değişikliği ile getirilen tanım şu şekilde oldu;

j) Yeşil OSB: Kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılan OSB’leri,

Kredide öncelik sağlanacak

Bununla birlikte aynı kanunun “Krediler” başlıklı 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümle ile OSB’lerin Yeşil OSB kriterleri sağlamak üzere yapacakları yatırımlara bakanlık kredilerinde öncelik tanınacağı hükmü de eklendi. İlgili cümle şu şekilde oldu;

Yeşil OSB kriterlerini sağlamak üzere OSB’ler tarafından hazırlanan projeler Bakanlıkça öncelikle değerlendirilir.


[1] 7451 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun