Yeşil Mutabakat için sektörel yol haritaları belirlendi

Dört sektör için emisyon azaltım hedefleri belirlendi

18 Mart 2024

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat düzenlemeleri içinde yer alacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında uygulayacağı karbon vergilerine karşı oluşturulan “Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları” programının tanıtımı bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile Bilişim Vadisi’nde düzenlendi.

Programda konuşan Bakan Kacır, konuşmasında Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatırken, SKDM’den etkilenecek Alüminyum, Çelik, Gübre ve Çimento sektörlerinin Türkiye’nin birlik ülkeleri ile olan ticaretinde %13’lük pay sahibi olduğunun altını çizdi.

Kacır bu dört sektörün her biri için düşük karbonlu yol haritalarının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın desteği ve ilgili paydaşlarla birlikte hazırlandığını ifade ederken, bu sektörler için Türkiye’nin 2053 karbon nötr hedefi kapsamında azaltım hedeflerinin belirlendiği bilgisini verdi.

Hazırlanan yol haritalarına göre Türkiye 2053 yılında Alüminyum sektöründe %75, Çelik sektöründe %99, Çimento sektöründe %93 ve Gübre sektöründe %100’lük azaltım hedefliyor.

Bakan Kacır konuşmasında bu sektörlerin üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağladıklarının altını çizerken, sınırda karbon düzenleme mekanizmasının başta sanayi sektörü olmak üzere her alanda, hem zorluklar hem de fırsatlar sunduğunu, bu yol haritalarının da yeşil dönüşümü hızla gerçekleştirmek için hangi teknolojilere odaklanılması gerektiği sorularına cevap vereceğini ifade etti.

Bakan Kacır Türkiye’nin karbon nötr hedefi için gelecek 30 yıllık dönemde 70 milyar dolarlık yatırım yapması gerektiğini, bunun da yılda 2,5 milyar dolarlık yatırıma denk geldiğine dikkat çekerken sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Bizim için iddialı ve zorlayıcı görünüyor olsa da, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalar, destek programları, teşvik programlarıyla, Türk özel sektörü, bu önemli yatırımlara, bu özel yatırımın da harekete geçirebilecek imkan ve kabiliyete sahip olacaktır. Biz özel sektörün yanında olacağız, özel sektörün önünü açacağız, hem küresel finansman kaynaklarıyla, hem kamunun sahip olduğu tüm imkanlarla, Türk özel sektörünün rekabet gücünü korumaya dönük, bu yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmesini temin ediyor olacağız. Bu dört öncelikli sektörde, ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da güçlendireceğiz.Uluslararası yatırımlardan alacağımız payı daha da artıracağız.

Bakan Fatih Kacır konuşmasında bugüne kadar TÜBİTAK tarafından yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında 2.918 proje ve 2.754 kişiye 14,9 milyar lira destek sağlandığını, yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında 237 teknoloji girişiminin kurulmasını sağlandığını ve kurum aracılığı ile Yeşil Mutabakat’a uyum kapsamındaki Ar-GE ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeleri öncelikli olarak desteklemeyi sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.