“Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yürürlüğe giriyor

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan plana tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destek olması istendi

16 Temmuz 2021

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ticaret Bakanlığı tarafından “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” hazırlandığı bildirilerken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının eylem planının uygulanması kapsamında her türlü destek ve yardımı sağlaması istendi.

Genelgede Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişikliklerin Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.

Bununla birlikte eylem planı ile de Türkiye’nin sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

2021715 sayılı genelgenin tam metni şu şekilde;

 

Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye’nin de dâhil olduğu 193 üye ülkenin oybirliği ile yürürlüğe giren “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi”, yoksulluğa son verilerek refahın artırılmasının yanı sıra iklim değişikliği ile küresel mücadeleyi ekonomik ve sosyal açıdan kapsayıcı bir kalkınma modelinin ayrılmaz parçası haline getirmeyi öngörmektedir. Bu doğrultuda, dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanırken sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması hedefi, iklim değişikliğini uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının da merkezine taşımıştır.

Nitekim Avrupa Birliği (AB), 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ekonomisinin dönüşümünü sağlayacak yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini açıklamış ve takip eden süreçte, uluslararası ekonominin önde gelen diğer aktörlerinin de ekonomilerinin yeşil dönüşümüne yönelik hedeflerini belirlediği görülmüştür.

Bu itibarla; Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişiklikler, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen dönüşüm ile 2023 ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda; ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile ülkemizin küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede; ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Bakanlığın resmî internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanacaktır.

Eylem Planının uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının Bakan Yardımcılarının katılımıyla “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” tesis edilmiştir.

Çalışma Grubunun çalışma usul ve esasları Çalışma Grubu tarafından belirlenecek olup, Grubun sekretarya hizmetleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Çalışma Grubuna yardımcı olmak maksadıyla; ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecektir. Tüm çalışma ve toplantılara, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili özel sektör temsilcileri de dahil edilebilecektir.

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı” kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

15 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

 


[1] Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi