Yeşil hizmet kuruluşlarına nakdi destek sağlanacak

Destek sanal ve yurt dışı etkinlik katılımları için verilecek

20 Nisan 2022

Çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri veren şirket, kurum ve kuruluşların alanları ile ilgili etkinliklere katılımları için nakdi destek verilecek.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre destek yerli yeşil hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlara erişmeleri, pazarda tutunmalarına ve pazar paylarının arttırmaya yönelik olarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu‘ndan sağlanacak.[1]

Karara göre destek bakanlık tarafından belirlenen, sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer ve festival gibi etkinliklere bireysel ve toplu katılımlar için sağlanacak.

Desteklerden yararlanabilmek için şirket, kurum ve kuruluşların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yeşil hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteriyor olmaları gerekecek.

Düzenlemede yeşil hizmetler şu şekilde tanımlandı;

Altyapıya ilişkin olmayan; çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile bu kapsamda Bakanlıkça belirlenecek diğer hizmetler.

 


[1] Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5448)