“Yeşil Düzen” konulu EIC Hızlandırıcı Programı başvuruları açıldı

Başvuru için son tarih 19 Mayıs 2020

1 Nisan 2020

Ufuk2020 destekleri kapsamında KOBİ’lere özel olarak tasarlanan Hızlandırıcı (Accelerator) programının 19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihinde sadece “Yeşil Düzen” politikasında belirlenen amaçlara katkı yapan başvurular kabul edileceği duyuruldu.

Ufuk2020 sitesinde yayınlanan duyuruda desteklerden yararlanmak isteyen projelerin;

  • AB’nin iklim değişikliğini azaltma ve/veya uyumunu artırmak;
  • Temiz, uygun fiyatlı ve güvenli enerji sağlamak;
  • Endüstrinin temiz ve/veya döngüsel ekonomiye geçişi (atık önleme ve/veya geri dönüşüm dahil) sağlamak; ,•Enerji ve kaynak verimli bir şekilde inşa ve yenilemeyi sağlamak;
  • Sürdürülebilir ve akıllı mobiliteye geçişi hızlandırmak;
  • Adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemine geçişi sağlamak;
  • Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve yeniden oluşturulmasına destek olmak;
  • Hava kirliliğinin azaltılmasını sağlamak

olarak belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerinden en az birine önemli ölçüde katkıda bulunması gerektiği bildirildi.

Program kapsamında destek kazanan projeler 2,5 Milyon Avro’ya kadar hibe, ayrıca 15 Milyon Avro’ya kadar girişim sermayesi alma imkanı sağlayabilecek. Destek oranı da hibe seçeneği için proje bütçesinin % 70’i ve desteklenen oranın % 25’i oranında dolaylı masrafların desteklenmesi şeklinde olacak.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için; ufuk2020.org.tr