Yeşil dönüşümün finansmanı için 115 farklı program uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı yeşil dönüşüm hedeflerine erişmede kullanılabilecek finansman imkanarı belgesi yayımladı

2 Nisan 2024

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik yeşil dönüşüm hedeflerine erişimde kullanılabilecek finansman imkanları belgesi yayımladı.

Belgeye göre yeşil dönüşüm hedeflerine yönelik olarak 9 Bakanlık tarafından doğrudan ve bağlı kurumlar aracılığı ile de dolaylı olarak toplamda 115 ayrı destek programı uygulanıyor.

Bakanlığın açıklamasında 1 Nisan 2024 tarihli olarak yayımlanan belgenin üçer aylık dönemler halinde güncelleneceği bildirildi.

 


[1] Yeşil Dönüşüme Yönelik Hedeflere Erişimde Kullanılabilecek Finansman İmkanları