Yeşil dönüşüm şirketlerine halka arz kolaylığı sağlanacak

Bazı sektörlerdeki halka arzlarda daha düşük Net Satış Hasılatı ve Aktif Toplam tutarı aranacak

30 Mart 2024

Sermaye Piyasası Kurulu yenilenebilir enerji ve tarım sektörü ile birlikte yeşil ve dijital dönüşüme yönelik ileri teknolojiye dayalı iş modeli geliştiren şirketlerin halka arzlarına kolaylık sağlayan bir ilke kararı yayımladı.

Kurum tarafından yayımlanan 2024/17 sayılı bültendeki “Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin Kurul İlke Kararı” ile bu şirketlerin hisselerinin ilk defa halka arzlarında aranacak Net Satış Hasılatı ve Aktif Toplam tutarları düşürüldü.

Karara göre bu şirketlerde 2023 yılı için Net Satış Hasılatı tutarı olarak 750 milyon TL yerine 270 milyon TL, Aktif Toplam tutarı olarak ise 1,5 milyar TL yerine 450 milyon TL aranacak.

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-16.1 sayılı “Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği” düzenlemesinin Finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma başlıklı 8’inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirlenen ilgili tutarlar, son olarak 29.12.2023 tarihli 2023/82 sayılı SPK Bülteninde yayımlanan yeniden değerleme kararı ile güncellenmişti.

Bununla birlikte ilgili karar Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan şirketler ve savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren şirketler için de uygulanacak.

Kararın gerekçeleri olarak ise sektörel bazdaki farklılıkların halka arz işlemi yapmak isteyen bazı şirketler için finansal tablolarda aranan belirli turarlara ulaşmayı zorlaştırması, 12. Kalkınma Planı doğlrultusunda sermaye piyasaları yoluyla Türkiye’nin cari açığın azaltılmasına katkı ile birlikte yeşil ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlama amaçları gösterildi.

 


[1] SPK Bülteni 2024/17

[2] SPK Bülteni 2023/82