Yeşil dönüşüm için 9 milyar TL’nin üzerinde kredi sağlanacak

Hazine Destekli Kefalet Sistemi içinde yeşil dönüşüm yatırımları da yer buldu

15 Ocak 2023

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati özel sektöre 250 milyar TL’lik kredi sağlanacak Hazine Destekli Kefalet Sistemi’nin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Nebati’nin 11 Ocak 2023 tarihide Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı sunuma göre iş dünyasına 14 ayrı paket ile Hazine destekli kredi desteği sunulacak.[1]

Sunuma göre Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi başlığını taşıyan 9 nolu paket ile KOBİ ve KOBİ dışı yatırımcıların yeşil dönüşüme yönelik yatırımları için 8,9 milyar TL kredi sağlanabilecek.

Sağlanacak kredilerde azami miktarlar ise KOBİ’ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı yatırımcılar ise 66,6 milyon TL olacak. Bu krediler için Hazine’nin sağlayacağı kefalet oranları ise KOBİ’ler için %80, kobi dışı yatırımcılar için ise %75 olarak uygulanacak.

Bununla birlikte sistem içindeki iki paket ile de yeşil dönüşüme yönelik yatırımlar destek sağlayabilecek.

15 milyar TL bütçesi olacak İmalat Sanayi Destek Paketi kapsamında yeşil dönüşüme yönelik cam ve toprak sanayi yatırımları için KOBİ’lere 13 milyon TL’ye kadar, KOBİ dışı yatırımcılara ise 29 milyon TL’ye kadar destek sağlanabilecek.

11 milyar TL bütçesi olacak Bölgesel Odaklı Kobi Destek Paketi kapsamında da yeşil dönüşüm çalışmaları için kaynak sağlanabilecek.

Bu paket kapsamında işletmelerin yeşil dönüşüm ve kaynak verimliliklerinin güçlendirilmesi sağlayabilecek projelere ya da KOSGEB ve Kalkınma Ajansları işbirliği ile yürütülen ortak finansman destek programlarında yer almaya hak kazanan belirli kriterlere sahip projelere KOBİ başına 5,5 milyon TL kredi desteği sağlanacak.

Kaynağın %60’ı üçüncü grup firmalara sağlanacak

Bakan Nureddin Nebati açıklamasında sistem kapsamında firmaların finansal sağlamlık, geçmiş borç ödeme davranışları ve teminat ihtiyaçları olmak üzere üç ayrı kritere göre 5 grup halinde sınıflandırıldığı bilgisini verdi.

Bakan Nebati’nin açıklamasına göre kredibilitesi yüksek, dolayısı ile krediye erişme sorunu olmayan ilk gruptaki firmalar ile kredibilitesi en düşük beşinci gruptaki firmalara kredi kullandırılmayacak.

Buna karşın krediler, kredibilitesi olan ancak teminat yetersizliği bulunan üçüncü grup ağırlıklı olmak üzere, ikinci, üçüncü ve dördüncü gruptaki firmalara kullandırılacak.

250 milyar TL’lik paketin %60’lık bölümü 3’üncü grup, %30’u ikinci grup ve %10’u da dördüncü grup şirketlere kullandırılacak.

 


[1] Hazine Destekli Kefalet Sistemi – Yeni Destek Paketleri Lansmanı