Yeşil Dönüşüm 2024-1 Çağrısı Açıldı

Ar-Ge projeleri için açılan çağrıya başvuru için son tarih 17 Mayıs 2024

7 Mayıs 2024

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında hayata geçirilen 1801 kodlu Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı kapsamında 1832 kodlu Sanayide Yeşil Dönüşüm çağrısının ikincisi açıldı.

15 Nisan 2024 itibari ile açılan çağrıya 17 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecek projeler için açılan çağrı kapsamında yeşil dönüşüme yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecek.

Ayrıca daha önce TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinin devamı niteliğindeki projeler ile birlikte KOSGEB ya da diğer ulusal ya da uluslararası fonlar ve firmaların öz kaynakları ile yürütmüş olduğu, henüz ticarileşmemiş Ar-Ge çalışmaları da çağrı kapsamında değerlendirilebilecek.

THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları da çağrı kapsamında olacak.

Projeler için en fazla 24 ay destek süresi tanınacak.

Sağlanabilecek bütçenin üst sınırı da mikro/küçük ölçekli firmalar için 7,5 milyon TL, orta ölçekli firmalar için 12 milyon TL , büyük ölçekli firmalar için ise 22,5 milyon TL olabilecek.

Destek oranları da sırasıyla büyük ölçekli şirketler için %70, KOBİ’ler için %80, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için ise %90 olacak.

Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak iken, geri ödenecek desteğin bir kısmı da hibe desteğine dönüştürülebilecek.

Destek geri ödemeleri de proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak.

 


[1] 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 2024-1