Yeşil Çimento 500 milyon ağaca eş değer çevresel fayda sağlayacak

TÜRKÇİMENTO yeşil çimento tebliği ile ilgili açıklama yayınladı

19 Mart 2024

Çimento sektörünün çatı kuruluşu TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay 16 Mart 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ” dolayısı ile bir açıklama yayınladı.

Volkan Bozay yazılı açıklamasında tebliğ sayesinde gelecek 10 yılda çimento sektörü kaynaklı 11 milyon ton karbon salımının ve 1,3 milyon ton petrokok ile kömür ithalatının önüne geçilebilececeğini, böylelikle de 500 milyon ağaca eş değer çevresel fayda sağlanabilececeğini söyledi.

Volkan Bozay açıklamasının devamında şunları kaydetti;

Son yıllarda özellikle üzerinde titizlikle çalıştığımız düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımının yaygınlaştırılması konusunda Resmi Gazete’de yayımlanan bu tebliğ sektörümüz için çok büyük öneme sahip. AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın sektörümüze getireceği yükümlülükler de düşünüldüğünde çimento üretiminde hem ekonomik avantajı hem de çevresel etkileri azaltması sayesinde yeşil çimentoların önünün açılmasını ülkemiz açısından büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Konuyla ilgili somut bir örnek vermek gerekirse ülkemizde düşük klinker içeren dolayısıyla düşük karbonlu çimentoların kullanımı arttırılarak klinker/çimento oranının ilk etapta 0,80; 2030 itibariyle ise 0,75 seviyesine düşürülmesi durumunda, önümüzdeki 10 yılda; 11 milyon ton karbon salımı azaltılabilecek, 1,3 milyon ton petrokok ve kömür ithalatının önüne geçilebilecek, 500 milyon ağaca eş değer çevresel fayda sağlanabilecek potansiyele sahip olunacak. Önümüzdeki dönem sektörün dekarbonizasyon/düşük karbonlu üretim için belirtilen kazanımları sağlayabilmesi için alternatif hammadde ve alternatif yakıta sektörün ulaşımına yönelik düzenlemelerin zorunluluğu unutulmadan, kamu, akademi, sivil toplum örgütleri ve sektördeki bütün paydaşların iş birliği daha da önem kazanıyor.

Düzenleme ile CEM I-Portland çimentosu yerine çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıkan daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların (CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V ve benzeri) kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda tebliğ ile 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2029 tarihleri arasında kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker oranının en fazla 0,80, 1 Ocak 2030’dan itibaren de en fazla 0,75 olması şartı getiriliyor.