Yeşil bina sertifika yönetmeliği güncellendi

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği güncellendi

12 Haziran 2022

Türkiye ulusal yeşil bina sertifika sistemi (YeS-TR) uygulama çerçevesini belirleme amacı ile 2017 yılında yayımlanan “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” güncellendi. [1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan güncel düzenleme ile 23 Aralık 2017 tarihinde aynı adla yürürlüğe giren yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Aynı zamanda yine bugün yayımlanan tebliğ ile de 2017 yılı yönetmeliği kapsamında hazırlanarak 9 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği” de yürürlükten kaldırıldı.[2] [3]

Bununla birlikte mülga yönetmelik kapsamında eğitici kuruluş olarak görevlendirilen tüzel kişiler ile gerekli eğitimleri alarak yeşil sertifika uzmanlığı elde etmiş olanların hakları saklı kalacak.

Değerlendirme kuruluşu Türkiye Çevre Ajansı olacak

Yürürlüğe giren yönetmelik yeşil bina ve yerleşmelere yönelik değerlendirme kriterleri ile sertifikalandırma sistemlerine yönelik hususları belirliyor.

Yönetmelik aynı zamanda yeşil sertifika ile yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının ve eğitici kuruluşların niteliklerine ilişkin usul ve esasları da içeriyor.

Düzenleme ile yeşil sertifika değerlendirme kuruluşu olarak Türkiye Çevre Ajansı belirlendi.

Ajans bu faaliyeti için yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam edecek iken, gerekirse bu hizmeti dış kaynaklı olarak da temin edebilecek.

Yönetmelik ile birlikte Yeşil Sertifika – Bina Değerlendirme Kılavuzu, Yeşil Sertifika – Yerleşme Değerlendirme Kılavuzu ile Ulusal Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşme Sertifikasyonu Eğitimine İlişkin Hususlar başlıklı üç ek de yayımlandı.


[1] Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

[2] Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

[3] Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği