”Yerli katkı desteği 10 yıla çıkarılmalı”

TOBB Türkiye Enerji Meclisi heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci’yi makamında ziyaret etti. 

28 Şubat 2012

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Müsteşar Kilci’yi ziyaret eden sektör meclisi heyetinde; Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Mehmet Ali Neyzi, Meclis Başkan Yardımcıları Alpay Ünal, İhsan Akyol, aynı zamanda Dağıtım ve Ticaret Çalışma Grubu Başkanlığını da yürüten Gökmen Topuz, Doğal Gazdan Elektrik Üretimi Çalışma Grubu Başkanı Fırat Alparslan, Kömürden Elektrik Üretimi Çalışma Grubu Başkanı Faik Gezgin, Yenilenebilirden Elektrik Üretimi ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Halit Bosut ile Mevzuat Çalışma Grubu Başkanı Aykut Bakırcı yer aldı.

Sektörün sorunları hakkında Müsteşar Kilci ile istişarede bulunan sektör temsilcileri görüş ve önerilerini aktarma fırsatı buldu. Sektör temsilcileri elektrik dağıtım ve üretiminde özelleştirmelere hız verilmesini isterken Müsteşar Kilci bu konuda önemli adımlar atılmasına rağmen henüz istenilen noktada olmadıklarını ancak dengeli bir fiyat oluşumu ile özelleştirmeleri bir an önce bitirmeye amaçladıklarını ifade etti.

Meclis Başkanı Mehmet Ali Neyzi, TOBB Türkiye Enerji Meclisi’nin elektrik enerjisi sektöründe faaliyet gösteren, elektrik üretim, dağıtım ve iletim faaliyetlerini sürdüren yatırımcı, kamu ve sivil toplum kurumlarını bünyesinde barındıran bir Meclis olduğunu belirterek, yeni bir yapılanma ile aktif olarak çalışmak üzere yola çıktıklarını anlattı. Meclisin yapısının kamu özel sektör çalışmalarına çok uygun bir platform olduğunu ifade eden Neyzi, kamu ile yakın işbirliğine hazır ve istekli olduklarını vurguladı.

Neyzi, sektörün yapısını da dikkate alarak çalışmaların daha hızlı ve verimli yürütülmesi amacıyla “Doğal Gazdan Elektrik Üretimi”, “Kömürden Elektrik Üretimi”, “Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimi ve Enerji Verimliliği”, “Dağıtım ve Ticaret” ile “Mevzuat” konularında çalışma gruplarının kurulduğunu ve bu çerçevede ihtiyaçların, sorunların ve çözüm önerilerinin belirlendiği bilgisini verdi.

YERLİ KATKI PAYINA İŞLEVSELLİK KAZANDIRILSIN İSTEĞİ

Müsteşar Kilci ile yapılan görüşmede, yenilenebilir Enerji Kanunu ile ilgili çıkarılan yönetmeliklerin sektörü sevindirdiğini ancak yaşanan belirsizliklerin yatırımcıyı zorladığını ifade eden meclis üyeleri ise yerli katkı payına işlevsellik kazandırılmasını istedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Alpay Ünal, yerli katkı payı konusundaki yönetmeliğin işlerlik kazanmasını beklediklerini, bu çerçevede bir çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu aktardı. Özellikle rüzgâr enerjisinde kademeli bir geçiş sağlanabileceğini belirten Alpay, başta doğal gaz ve kömür olmak üzere lisanslarda yığılma yaşandığını hatırlatarak çözüm beklediklerine değindi.

“YERLİ KATKI DESTEĞİ 10 YILA ÇIKARILMALI”

Yenilenebilirden Elektrik Üretimi ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Halit Bosut ise, yerli ve yabancı yatırımcının önünü açmanın, yabancı yatırımcının Türkiye’de üretim yapmasını sağlamanın, önemli bir ekonomik kazanım olacağını açıkladı. Bosut bu çerçevede 5 yıl olarak belirlenen yerli katkı desteğinin 10 yıla çıkarılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Halit Bosut ayrıca, ÇED imar planlarının geç çıkmasından dolayı yaşanan sıkıntılara da dikkat çekerek, yatırımcının mağduriyetinin giderilmesini istedi. Bosut, Meclis olarak konunun kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması için kamu ile ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Müsteşar Metin Kilci de, konuyla ilgili önerilerin değerlendirileceğini belirtti.

EK SÜRE TALEBİNE OLUMLU YANIT

TOBB Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Mehmet Ali Neyzi, görüşe sunulan Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı’nda önemli bazı düzenlemelerin yer aldığını, ancak görüş için verilen bir haftalık sürenin sektör açısından yetersiz olduğunu bildirerek ek süre talep talep etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci de, Bakanlığın, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun değişikliği yerine yeni bir çalışma yapmanın daha doğru bir yaklaşım olacağı kanaatine vardığını hatırlatarak, bu nedenle Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı’nın hazırlandığını söyledi. Kilci, Kanun’u bir an önce hayata geçirmek istediklerini, bir haftalık görüş süresinin iki haftaya çıkarılabileceğini ifade etti.

“KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNDE YERLİ KÖMÜR ÖNEMLİ”

Türkiye’nin enerji üretiminde dışa bağımlılığının giderek arttığını belirten Kömürden Elektrik Üretimi Çalışma Grubu Başkanı Faik Gezgin ise, yerli kaynakların kullanımının Türkiye açısından önem arz ettiğine ve yerli kömürün burada önemli bir yeri olduğuna vurgu yaptı. Gezgin, kömür sahalarının bir an önce termik santral yapımına uygun hale getirilerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve destek sağlanması talebini iletti.

Müsteşar Metin Kilci ise bu talep karşısında, yerli kömür kullanımına Bakanlık olarak büyük önem verdiklerini ve bu yönde çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini verdi.

“DOĞAL GAZ’DA HAKİM KONUM SEKTÖRE ZARAR VERİYOR’

Görüşmede, Türkiye’nin 20 senedir her kış doğal gaz sıkıntısı yaşadığını ifade eden Doğal Gazdan Elektrik Üretimi Çalışma Grubu Başkanı Fırat Alparslan depolama ve LNG terminallerinin önemine dikkati çekti. Sektör ile BOTAŞ arasında yapılan sözleşmelerin tek taraflı olduğunu ve bunun üreticiyi, dolayısıyla da tüketiciyi olumsuz yönde etkilediğini belirten Alparslan, sözleşmelerin tekrar değerlendirilmesi talebinde bulundu.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu arasında uyumsuzluk olduğunu belirten Fırat Alparslan, söz konusu uyumsuzlukların sektör ile birlikte değerlendirilerek giderilmesi gerektiğini ifade etti.

TOBB Enerji Meclisi Başkan Yardımcısı İhsan Akyol ise, doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntılara, son kırk yılın soğuklarının da eklenmesiyle, elektrik arzında daralmalar yaşandığını, toptan piyasada elektrik fiyatlarının aşırı derecede yükseldiğini ve bunun şirketlere mali yükünün azımsanmayacak ölçüde olduğunu belirtti. Akyol, bu sıkıntıların yaşanmaması için doğal gaz piyasasında serbestleşme sürecinin bir an önce tamamlanmasını ve gerekli yan tedbirlerin alınmasını istedi.

ÇAPRAZ SÜBVANSİYON SORUNU

Doğal gazda yaşanan çapraz sübvansiyonun sektörün en büyük problemleri arasında yer aldığını, çapraz sübvansiyon sonucunda piyasa fiyatlarının yatırımcıya karar alma aşamasında yanlış sinyal verdiğini ve tüketiciye olumsuz yansıdığını belirten Meclis Uzman Danışmanı Kemal Uslu da, düzenlemeye tabi tarifelerdeki metodolojinin çok sık değiştirilmesi nedeniyle yatırımcıların fizibilitelerinin etkilendiğini ve yanılmalara neden olduğunu anlattı.

Uslu, şeffaf bir piyasa hedefi doğrultusunda santral bakım, revizyon ve devre dışı olma durumlarını da içeren yük tevzii bilgilerinin, piyasa katılımcılarına açılmasının önem arz ettiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci de bu talepler üzerine, Aralık 2011’den bu yana ekstra bir durum yaşandığını, sektörün sıkıntılarını bildiklerini, süreçten dersler çıkarıldığını ve bu çerçevede yakın zamanda 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu değişikliğinin de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kilci ayrıca, doğal gaz kontratlarının gözden geçirilmesi ve mevzuat uyumsuzluklarının giderilmesi yönünde çalışıldığını sözlerine ekledi.