Yerli aksam yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Rüzgar santralleri için ilk defa üretilen yerli aksamlara yönelik değişiklik yapıldı

20 Eylül 2019

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminde yerli aksam kullanımına sağlanan desteği düzenleyen yönetmelikte değişikli yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılmak üzere ilk defa üretilmiş fakat Tip Belgelendirmesi tamamlanmamış ekipmanların ilgili standardın gerektirdiği sertifikaları tamamlayıncaya kadar, belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan biri veya birkaçı ile Sertifika Uygunluk Belgesi’ne başvurabilecek.

Başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde de ilgili sertifikaları tamamlanması ile TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini almak için başvuru yapılabilecek.

Bununla birlikte ilgili yönetmeliğe eklenen Geçici Madde ile de sertifika uygunluk süreci devam eden rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvuruların ise 11 Ekim 2019’a kadar yapılması gerekecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik