Yerli Aksam Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Lisans tadili yapılan santrallerin aksam ve bütünleştirici parçalarına yönelik değişiklik yapıldı

29 Temmuz 2021

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili yönetmeliğin Yerli Aksam Destek Fiyatı’nın hesaplanması ve faydalanma süresi başlıklı 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapıldı.[1]

Değişiklik ile 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri EPDK tarafından kabul edilerek lisans tadilleri gerçekleştirilen santrallerin yerli aksam desteğinden yararlanmayacak kapasite artışlarına ait ünitelerin aksam/bütünleştirici parçalarında da yerlilik şartı aranmayacağı hükmü getirildi.

İlgili maddeye eklenen ifade şu şekilde oldu;

Ancak, 28/2/2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri EPDK tarafından uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen elektrik üretim tesislerindeki YADF’den faydalanmayacak kapasite artışına ait ünitelerin aksam/bütünleştirici parçalarında yerlilik şartı aranmaz.

Değişiklik sonrası ilgili maddenin tamamı ise şu şekilde oldu;

(3) YADF, aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar dikkate alınarak tüm üniteler için ayrı ayrı hesaplanır. İşletmeye girecek tüm ünitelerde YADF’nin aynı olmaması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si, 8 inci maddenin beşinci fıkrasındaki koşul da göz önüne alınarak aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar için en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır. Ancak, 28/2/2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri EPDK tarafından uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen elektrik üretim tesislerindeki YADF’den faydalanmayacak kapasite artışına ait ünitelerin aksam/bütünleştirici parçalarında yerlilik şartı aranmaz. Aynı tesiste birden fazla teknoloji kullanılması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır.

Yerli Aksam Yönetmeliği 28 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.[2]

 


[1] Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Yerli Aksam Yönetmeliği