Yerli Aksam Yönetmeliği yayınlandı

2016 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

28 Mayıs 2021

Yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli aksam kullanılmasının desteklenmesine yönelik yönetmelik güncellendi.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan “Yerli Aksam Yönetmeliği” ile birden çok kaynaklı tesisler de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarda yerli ekipman kullanımına yönelik destekler ve değerlendirme süreçleri belirlendi.

Yönetmeliğin yayınlanması ile 24.6.2016 tarih ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.


[1] Yerli Aksam Yönetmeliği