Yerel yönetimlere su tasarrufu genelgesi gönderildi

Bakan Özhaseki’nin imzası ile gönderilen genelgede Türkiye’nin su kıtlığı riski altında olduğuna dikkat çekildi

24 Ekim 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bakan Mehmet Özhaseki’nin imzasıyla yerel yönetimlere su kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanılmasına yönelik bir genelge gönderildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre “Yeşil Alanların Sulanması Hakkında” konulu genelgede Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarının 501 milyar metreküp dolayında olduğu, bunun da sadece 112 milyar metreküplük kısmının yüzey ve yer altı kullanılabilir potansiyele sahip olduğu bilgisi verilirkeni bu suyun da %72’lik bölümünün sulama amaçlı tüketildiği ifade edildi.

Genelgede Türkiye’nin su kıtlığı riski altında olduğuna dikkat çekilirken, yerel yönetimler aracılığıyla yapılan yeşil alan çalışmalarında, su kaynaklarının aşırı tüketilmesine engel olunması, buharlaşmanın en aza indirilmesi ve yapraklar üzerindeki kurutucu etkinin önlenmesi amacıyla gündüz saatlerinde sulamanın yapılmaması, bu alanlarda mümkün mertebe 19.00 – 21.00 ile 05.00 – 07.00 saatleri arasında sulama yapılmasının daha verimli olacağına vurgu yapıldı.

Açıklamaya göre genelgede şunlar ifade edildi.

Suların büyük çoğunluğunun sulama amaçlı kullanılıyor olması suyun etkin kullanımını daha da önemli hale getirmiştir. Bununla birlikte küresel ısınma ve beraberinde gelen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin gün geçtikçe artıyor olması, su kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanım zorunluluğunu doğurmuştur.

Her ne kadar sıcaklık ve güneşlenme bitki gelişimi açısından elzem olmakla beraber bu etmenler suyun buharlaşma miktarı ve hızını artırmaktadır. Bu bakımdan güneşin tesirinin en fazla olduğu gündüz saatlerinde yapılan yeşil alan sulamalarında istenilen verim alınamamakta ve aşırı su kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle sulama periyodunun planlanması başta olmak üzere, sulama sistemlerinin damlama sulamaya uygun olarak tasarlanması, gereksiz çim ekiminden kaçınılarak tercihen bodur çalımsı formda yüzey örtücü, ekoloji ve iklim şartlarına göre az su isteyen uygun bitkilerin seçilmesi, varsa öncelikle yağmur suyu depolama sisteminde bulunan suyun kullanılması esastır.