Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi sayısı 9’a ulaştı

30 Büyükşehir Belediyesi’nin 16’sının sera gazı envanteri yok

6 Aralık 2019

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) hazırlayan Büyükşehir Belediyesi sayısının, Aralık 2019 itibari ile 9’a ulaştığı bildirildi.

Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye (REC Türkiye) Direktörü Rifat Ünal Sayman tarafından derlenen verilere göre Türkiye’deki 30 Büyükşehir Belediyesi içinde yalnızca 14’ünün sera gazı envanteri bulunuyor.

Bununla birlikte bu belediyelerden 9’u Sera Gazı Azaltım Hedefi ve Eylem Planı, 5’i ise Uyum Eylem Planı da hazırlamış durumda.

Sayman’ın çalışmasına göre bu belediyeler gerçekleştirdikleri çalışmalara göre şu şekilde gruplanıyor;

  • Sera Gazı Envanteri Olmayanlar; Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,  Ordu, Samsun,  Şanlıurfa, Tekirdağ,  Van.
  • Sera Gazı Envanteri Olanlar; Erzurum, Kayseri, Muğla, Sakarya, Trabzon.
  • Sera Gazı Envanteri, Azaltım Hedefi, Azaltım ve Uyum Eylem Planı olanlar; Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş.
  • Sera Gazı Envanteri, Azaltım Hedefi, Azaltım ve Uyum Eylem Planı olanlar; Bursa,  Denizli, İstanbul,  İzmir, Kocaeli, Hatay.

Belirlenmiş azaltım hedefleri de şu şekilde;

  • Antalya: 2020’de toplam salımlarda 2012 seviyesine göre %23 azaltım
  • Bursa: 2030’da kişi başı salımları 2012 seviyesine göre %20 azaltım
  • Gaziantep: 2023’te toplam salımlarda 2023 için öngörülenden %20 azaltım
  • İstanbul: 2030’da kişi başı salımları 2012’ye göre %33 azaltım
  • Kocaeli: 2030’da toplam salımlarda 2030 için öngörülenden %31 azaltım