Yenilenebilire 10 yılda 2,6 trilyon Dolar yatırım yapıldı

Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı 10 yılda 7 puan yükselmiş olacak

10 Eylül 2019

Son 10 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi santralleri için 2,6 trilyon ABD Dolarına yakın düzeyde yatırım gerçekleştiği hesaplandı.

BM Çevre Programı ve BloombergNEF işbirliği ile hazırlanan 2019 yılı Küresel Yenilenebilir Enerji Yatırımları Eğilimleri Raporu‘na göre 2019 sonunda, son 10 yılda gerçekleşen yenilenebilir enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 2,577 trilyon ABD Dolarına ulaşmış olacak.

Güneş enerjisi 1,349 trilyon ABD Doları ile en fazla yatırımın gerçekleştiği alan olacak iken, rüzgar enerjisine yapılan yatırım ise 1,023 trilyon ABD Doları düzeyine ulaşmış olacak.

Son on yılda yenilenebilir enerji alanında 1.408 GW’lık net gücün devreye girmesini sağlamış olacak bu yatırımlar sayesinde bu alandaki kümülatif güç ise 1.650 GW’a ulaşmış olacak.

Bu kurulu güç sayesinde küresel elektrik üretiminde 2009’da %5,9 olan yenilenebilir kaynakların payı 2019’da %12,9 seviyesine yükselmiş olacak.

Bununla birlikte raporda yenilenebilirin artan payı sayesinde karbon emisyonlarında 2 milyar ton tasarruf sağlandığı vurgulanırken, fosil kaynaklar nedeni ile elektrik üretimi elektrik üretimi kaynaklı emisyonların %10 oranında yükseldiğine dikkat çekildi.

2018’de yatırımlar %12 azaldı, yeni kapasite % 4 arttı

2018 yılında yenilenebilir enerji alanında bir yıl önceye göre %12 oranında gerileme ile 272,9 milyar ABD Doları yatırım yapılırken, devreye giren yeni güç ise % 4 oranında artış ile 167 GW oldu.

2018’de Türkiye 2 milyar dolar düzeyinde yatırım ile en fazla yenilenebilir enerji yatırımının yapıldığı 19’uncu ülke oldu.

Böylelikle son 10 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yıllık yatırım tutarı 9 kez 200 milyar dolar, beş kez de 250 milyar dolar seviyesini geçmiş oldu.

Yatırımlarda Çin açık ara lider

Rapordaki bulgulara göre Çin’de 2010 başı ile 2019 ortası arasında yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi için 758 milyar ABD Doları yatırım gerçekleşti ve Çin bu alandaki açık ara lider ülke konumunu sürdürdü.

Son 10 yıllık dönemde ikinci sıradaki ABD’de 356 milyar ABD Doları, Japonya’da 202 milyar ABD Doları yatırım gerçekleşti.

Tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleşen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim yatırımları tutarı ise 698 milyar ABD Doları oldu.