Yenilenebilirde küresel güç 2.179 GW oldu

2017’deki artış 167 GW olarak gerçekleşti

9 Nisan 2018

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı küresel elektrik üretim kapasitesi 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8,3 oranında, 167 GW’lık artış ile toplamda 2.179 MW’a yükseldi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılındaki artışta en büyük pay 94 GW ile fotovoltaik güneş enerjisi yatırımlarının oldu.

İkinci sırada 47 GW’lık artış ile rüzgar enerjisi, üçüncü sırada 21 GW’lık artış ile hidroelektrik yatırımları, dördüncü sırada ise 5 GW’lık artış ile biyokütle yatırımları geldi.

2017’deki artıştan sonra hidroelektrik santrallerinin gücü 1.152 GW’a, rüzgar enerjisi santrallerinin gücü 514 GW’a, güneş enerjisi santrallerinin gücü ise 397 GW’a, biyokütle santrallerinin gücü 109 GW’a ve jeotermal enerji santrallerinin gücü 13 GW’a yükseldi.

Geçtiğimiz yıl şebeke dışı (off-grid) uygulamaların kurulu gücündeki artış ise tüm artıştan fazla olacak şekilde toplamda yüzde 10’luk artış ile 6,6 GW artış gösterdi. Bu artış sonrası şebeke dışı uygulamalar ile elektrik tüketimi gerçekleştirilen kişi sayısı 146 milyona yükseldi.