“Yenilenebilir yatırımları gerekenin üçte biri düzeyinde”

IEA’ya göre küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutabilmek için üç kat daha fazla temiz enerji yatırımına ihtiyaç var

7 Haziran 2021

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2021 yılı Dünya Enerji Yatırımları raporunu yayınladı.

Çalışmadaki öngörülere göre 2021 yılında küresel enerji sektöründe 1,853 trilyon ABD Doları düzeyinde yatırım yapılacak iken, toplam yatırım tutarında en büyük pay 823 milyar dolar ile elektrik sektörünün olacak.

Elektrik sektöründeki toplam yatırımlarda, elektrik üretiminin payı 530 milyar dolar, elektrik iletiminin 286 milyar dolar, enerji depolamanın ise 7 milyar dolar olacak.

Elektrik sektörünün küresel enerji yatırımlarında üst üste altıncı kez en büyük payı alacağına dikkat çekilen raporda güneş enerjisi sektöründe düşen maliyetler ve gelişen teknoloji sayesinde 2021 yılında güneş enerjisine yapılan her 1 dolarlık yatırım ile 10 yıl önceye göre dört daha fazla elektrik üretileceğinin de altı çizildi.

Yakıt arzına yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere temiz enerji arzı ve enerji verimliliği için yapılan toplam yatırım tutarı ise 750 milyar doları bulacak.

Yatırımlar gerekenin üçte biri

IEA çalışmasında temiz enerji yatırımlarının her ne kadar toplam yatırımlarda en fazla paya sahip olsa da iklim değişikliği mücadelesi için yeterli olmadığına vurgu yapıldı.

Çalışmaya göre temiz enerji yatırımları küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altında tutmak için iki kat, 1,5°C altında tutmak için ise üç kat artırılması gerekiyor.

Raporda enerji yatırımlarının iklimle uyumlu bir doğrultuda gitmesi için hükümetlerin, pazara sunulmaya hazır çözümlere doğrudan yatırım yapması ile erken evredeki yenilikçi teknolojileri desteklemek için geniş yelpazede müdahalelerde bulunması da öneriliyor

“Kömür henüz resimden çıkmadı”

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki yükselişin yeni kömürlü termik santral yatırımlarını beş yıl önceye göre %80 oranında gerilemesini sağlamak ile birlikte kömürün henüz resimden çıkmadığı belirtilen rapora göre 2021 yılında kömüre bir yıl önceye göre %9 oranında daha fazla yatırım yapılacak.

2020 yılında 20 GW büyüklüğünde yeni kömürlü termik santral projesi için nihai yatırım kararı verildiği bilgisi paylaşılan çalışmadaki tespitlere göre kömür yatırımlarındaki hareketlenmede ana olarak Çin’in kömür kullanımına getirdiği kısıtılamaları zayıflatması etkili olacak. Kamboçya, Endonezya ve Pakistan’da da 2020 yılında 5 GW’lık kapasiteye izin vermesi de büyümedeki diğer ana etkenler arasında olacak.

Çalışmada 2020’de toplam kurulu güçleri 50 GW olacak yeni doğal gaz çevrim santrali projesi için nihai onay verildiği bilgisi de paylaşıldı.

Fosil yakıt şirketlerinin temiz enerji yatırımı dört kat artacak

Çalışmaya göre küresel petrol ve doğal gaz sektörü geçtiğimiz yıl sermaye yatırımlarının yalnızca %1’lik kısmını temiz enerji yatırımlarına ayırmasına karşın bu oran 2021’de %4’e çıkacak.

Sektörün lider Avrupalı şirketlerinde ise bu oran %10 seviyesini bulabilecek.

Yeni teknolojiler için 50 milyar dolarlık fon

Enerji sektöründe yapılan Ar-Ge harcamalarının geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile oluşan bütçe kesintileri ile %2 oranında gerilediği bilgisi verilen çalışmada 2021 yılında ise genel olarak olumlu bir tablo olduğu ve büyük ekonomilerin “net-sıfır emisyon hedefleri” kapsamında inovasyona yönelik bütçelerini artıracağı öngörüsü paylaşıldı.

2030 yılına kadar olan dönemde ise karbon tutma ve depolama projeleri gibi büyük ölçekli büyük pilot projelerin 50 milyar dolarlık kamu fonu ile destekleneceği de rapordaki diğer öngörüler arasında yer aldı.

 


[1] World Energy Investment 2021