”Yenilenebilir Önemli Ama Verimlilik Daha Önemli”

Dünya Enerji Zirvesi’nde konuşan Çin Devlet Başkanı Vın Ciabao konuşmasında ülkesinin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarına vurgu yaptı.

18 Ocak 2012

Çin Devlet Başkanı Vın ülkesinin yenilenebilir enerji kullanımını artırmak adına gayretle çalıştığını söylerken sözlerini Çin’in enerji tüketiminde 2010 yılında yenilenebilir enerjinin payının yüzde 8.4 iken bu rakam 2011 yılında yüzde 11.4 oranına yükseldiğini söyleyerek destekledi.

Vın Çin’in hidroelektrik kapasitesinin 2011 yılında 200 GW seviyesine yükseldiğini, rüzgar enerjisindeki kurulu gücünün 47 GW’a, kurulu güneş enerjisi gücünün ise 3 GW’a ulaştığı bilgilerini paylaştı.

Çin Devlet Başkanı ülkesinin elektrik üretiminde en fazla kömür kullanan ülke olmasına rağmen verimlilik üzerine yaptıkları çalışmalar ile beraber 2011 yılında elektrik üretiminde kömür kullanımını kWh başına yüzde 10 oranında düşürdüklerini söyledi. Vın bu çalışmalar sayesinde aynı zamanda çelik üretiminde ton başına kullanılan enerjiyi ise yüzde 13 oranında düşürmeyi başardıklarını sözlerine ilave etti.

Vın ülkelerinin enerji ihtiyacını karşılamada kömürün payını giderek azaldığını, temiz enerjiler ve doğalgazın payının ise giderek arttığını söyledi.

Vın Ciabao yenilenebilir enerjilerin gelişim adına çok büyük potansiyel taşımak ile beraber enerji tasarrufu ve verimliliğin dünyada enerji sektörünün birincil önceliğinin olması gerektiğini iddia etti.

Vın’a göre fosil yakıt kullanımı uzun süre daha devam edecek bu yüzden üretimdeki karbon yoğunluğunu azaltıcı düşük karbon yaklaşımları sağlayan teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.