”Yenilenebilir hiç olmadığı kadar rekabetçi”

IRENA çalışmasına göre yenilenebilir enerjide yatırım maliyetleri gerilemeye devam ediyor

15 Ocak 2018

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), ”2017 yılı Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Maliyetleri” çalışmasını yayınladı.

Çalışmadaki tespitlere göre 2010-2017 arasında devreye giren karasal rüzgar enerjisi yatırımlarındaki maliyetler yüzde 23 oranında gerilerken, aynı oran büyük ölçekli fotovoltaik güneş enerjisinde ise yüzde 73 oldu.

2017’de dünyanın farklı ülkelerinde devreye giren rüzgar enerjisi santrallerinin ağırlıklı ortalama seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetleri 6 dolar-sent/kilovat-saat (kWh), büyük ölçekli fotovoltaik projelerinde ise 10 dolar-sent/kWh olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte halihazırda fosil yakıtlara dayalı elektrik üretim maliyeti ise 5 ila 17 dolar-sent/kWh arasında değişiyor.

IRENA öngörüsüne göre 2019 yılında iyi konumlardaki rüzgar ve güneş enerjisindeki maliyetler 3 dolar-sent/kWh seviyesine inecek. 2020’de ise tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim maliyeti 3 ila 10 dolar-sent/kWh seviyesine gerileyecek.

Bu durum 2020’de yenilenebilir enerjiye dayalı tüm kaynaklardan fosil yakıtlardan daha düşük veya aynı seviyede elektrik üretimi yapılabilmesini sağlayacak.