Yenilenebilir Enerjinin Lideri Açık Ara Hidroelektrik

Global Data’nın öngörüsüne göre küçük ölçekli hidroelektrik sektörü büyümeye devam edecek

11 Haziran 2010

Global Data adlı araştırma kuruluşu küresel küçük ölçekli hidroelektrik  sektörünün mevcut durumu hakkında bilgilerin ve 2020 yılına kadar gelişimine yönelik öngörülerin yer aldığı “Küresel Küçük Hidroelektrik Piyasası Analiz ve 2020 Öngörüleri” adlı çalışmasını yayınlandı.

Raporda yer alan verilere göre 2001 yılında dünyadaki küçük ölçekli hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücü 695.8 gigavat iken özellikle 2004 yılından sonra Çin’de gerçekleşen artışın da etkisi ile ortalama yüzde 3.1 oranında büyüme ile bugün 888.8 gigavat düzeyine ulaştı.

Rapordaki verilere göre günümüzde 60 ülke elektrik talebinin yarısını küçük ölçekli hidroelektrik santralleri ile karşılarken dünyadaki enerji talebinin yüzde 20’si yine bu yolla karşılanabilmekte.

Araştırmacıların öngörülerine göre küçük ölçekli hidroelektrik santrali projelerinin büyük ölçekli hidroelektrik projelerine göre  yatırım maliyetlerinin daha düşük olması, gerekli bürokratik işlemlerin azlığı ve inşa süreçlerinin kısalığı gibi nedenlerle sektör sahip olduğu güçlü konumu devam ettirecek. Ayrıca sektör  gösterdiği büyüme trendini devam ettirerek 2015 yılına kadar 140 gigavat  ve ardından 2020 yılına kadar ki dönemde 201 gigavatlık ilave gücün kurulumu hayata geçebilecek.