Yenilenebilir Enerji Yine Lider

Yeni enerji yatırımlarında yenilenebilir enerjinin payı bu yılda ilk sırayı aldı

22 Temmuz 2010

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile Bloomberg New Energy Finance tarafından beraber hazırlanan “Global Trends in Sustainable Energy Investment 2010” adlı çalışmanın verilerine göre dünyada yenilenebilir enerji yatırımları tutar olarak geçen yıl 2008’e göre yüzde 7 oranında gerileme gösterse de sektör son yıllarda gösterdiği büyüme ivmesini devam ettirmekte.

Raporun sonuçlarına göre yenilenebilir enerji yeni yatırım oranlarında diğer enerji türlerine göre elde ettiği liderliği 2009 yılında da sürdürdü. Yeni enerji yatırımlarında yenilenebilir enerjilerin payı Avrupa’da yüzde 60, ABD’de ise yüzde 50’ye ulaştı.

Çalışmaya göre 2009 yılında tüm dünyada yenilenebilir enerji alanına 162 milyar dolar yatırım yapılırken dünyadaki yenilenebilir enerji kurulu gücü bu sayede 80 gigavat artış gösterdi.Geçen yıl yapılan kurulumlar ile beraber dünyadaki yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 1.230 gigavat seviyesine yükselerek toplam enerji kapasitesinin yüzde 25’i seviyesine ulaşmış oldu. Fosil yakıt ve nükleer enerji santralleri ile beraber dünyadaki toplam kurulu güç ise 4.800 gigavat düzeyine ulaştı.

2009 yılında küresel ölçekte rüzgar enerjisine bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında artış ile 67.3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilirken bu sayede 38 gigavat düzeyinde yeni rüzgar enerjisi kurulumu yapıldı. Rüzgar enerjisine yatırımda 14 gigavatlık yeni kurulum ile toplam 37 gigavat kurulu güce ulaşan ve bu alanda dünya liderliğine oturan Çin birinciliği aldı.

Rüzgar enerjisinin hemen ardından ise en fazla ilave kurulu güç ise hidroelektrik alanında gerçekleşti.
Güneş enerjisine yatırım miktarı geçen yıla göre yüzde 27 düşerek 24,3 milyar dolar olarak gerçekleşse de sektörde gerçekleşen 7 gigavatlık rekor büyüme bu düşüşün nedeninin güneş enerjisi maliyetlerindeki gerilemenin olduğunu göstermekte.

Biyoyakıt ve çöpten elektrik üretme alanlarına ise geçen yıla göre yüzde 14 oranında artış ile 6,9 milyar dolar yatırım gerçekleşti.

Bölgelere göre incelendiğinde ise geçen yıl Avrupa’da 43,7 milyar dolar, Asya-Pasifik bölgesinde 40,8 milyar dolar ve Kuzey Amerika’da ise 20,7 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştiği görülüyor. Ayrıca yeni enerji yatırımlarında yenilenebilir enerjinin payı Avrupa’da yüzde 60 iken ABD’de ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.
Rapordaki veriler Çin’in yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği hızlı gelişmeyi de göz önüne seriyor. 1999 yılında dünyada üretilen fotovoltaik güneş panellerinde sadece yüzde 1’lik paya sahip olan, 2007 yılında bunu yüzde 10 seviyesine çıkaran Çin’in 2009’da bu pazardaki payı yüzde 32 seviyesine yükseldi.
Raporun tamamını edinmek için lütfen buraya  tıklayınız