Yenilenebilir enerji kooperatiflerinin yolu açıldı

Kooperatifler yolu ile yenilenebilir enerji yatırımlarının yapılmasını sağlayacak yasal düzenleme tamamlandı

2 Ocak 2014

Şahıs ve kuruluşların dışında kooperatiflerin de belirlenmiş kurulu güç sınırları dahilinde kendi elektriklerini üretmelerini mümkün kılacak yasal düzenleme tamamlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi’nin hazırlanıp, onaylandığı ve girişimcilerin hizmetine sunulduğu bildirildi. Açıklamada çalışmanın Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan yeni kooperatif türlerinin Türkiye’de kurulması hedefi doğrultusunda yapıldığının da altı çizildi.

Açıklamada konu ile ilgili değerlendirmesi yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, çalışmanın hukuki altyapısının ilgili kurumlar ile çalışarak tamamlandığını ve bu kooperatifler sayesinde enerji yatırımlarının daha kolay harekete geçirilebileceğini ifade etti.

Bakan Yazıcı özellikle yerel yönetimlerin bu modelle bölgelerinde öncü roller üstlenebileceğinin altını çizerken, kurulacak kooperatifler ile hem enerji piyasasına hem de kooperatifçilik sektörüne yeni bir soluk getirileceğini, yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji kooperatifleri modeliyle değerlendirilerek enerji ihtiyacımızın daha çoğu yerli kaynaklardan sağlanmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Yerli ve yenilenebilir kaynaklar enerji kooperatifleri modeliyle değerlendirilerek, enerji ihtiyacımızın daha çoğu yerli kaynaklardan sağlanacak. Kendi enerjisini kendisi üreten, üstelik bunu çevre ve toplum yararını temel alarak yapan kooperatifler, gerek devlet gerekse özel kurum ve kuruluşların da destekleriyle yerel kalkınmanın sağlanması, enerji verimliliğinde artışın sağlanabilmesi, küçük yatırımların enerji yatırımlarına dönüştürülerek ekonomide katma değer yaratılması, yerel kaynakların en rasyonel şekilde değerlendirilerek enerji kayıp oranlarının düşürülmesi, sahip olunan yerel ve yenilenebilir kaynakların yerinde değerlendirilmesi ile enerji bağımlılığının azaltılması sağlanacak.

Vatandaşın tüketeceği kadar elektrik üretmesinin sağlanabilmesi, enerjide alternatif girişim modellerinin oluşturulması, ülke kooperatifçilik modeline yenilenebilir enerji gibi önemli bir alanın eklenmesi, kurulan tesisler sayesinde yerel istidam yaratılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen temiz enerji sayesinde gaz emisyonları düşürülerek iklim değişikliği ve çevresel sorunlar ile mücadele edilebilmesi hususlarında önemli katkılar sağlayacak.”

Enerji kooperatifleri 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre en az 7 gerçek ve/veya tüzel kişi ortak tarafından ana sözleşmenin imzalanması ile kurulabilecek iken, kuruluş işlemlerinin ardından “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği” ve tebliği çerçevesinde faaliyette bulunabilecekler.

* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.