Yenilenebilir enerji kooperatifleri düzenlemesinde değişiklik yapıldı

Ortakların sözleşme gücü arasındaki fark 20 katı aşamayacak

5 Temmuz 2018

Ortakların sözleşme gücü arasındaki fark 20 katı aşamayacak

Yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin ortaklık yapısına yönelik düzenlemede değişiklik yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ”Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” başlıklı düzenleme ile birlikte

Düzenlemenin 12. maddesi ile bu kooperatifler içinde yer alacak ortakların aynı elektrik dağıtım bölgesi ve aynı tarife grubunda yer almaları şartı getirildi.

Düzenleme ile ayrıca sanayi ve ticarethane tarife gruplarında yer alan elektrik abonelerin kurduğu kooperatiflerde, ortakların sözleşme güçleri arasındaki farkın ise 20 katı aşamayacağı hükmü getirildi. Bununla birlikte bu oran bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde daha da artırılabilecek.

Mevcut yasal düzenlemeler elektrik tüketicilerine, kuracakları yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri ile lisanssız elektrik üretim kapsamında faaliyet göstermelerine imkan sağlıyor.

Düzenlemeler bu kooperatiflere 1 MW’a kadar güç için kota yayınlanmasını beklenmeksizin tüketimleri oranında güç tahsis edilmesi imkanı sağlıyor.

Güç tahsis sınırları ise kooperatiflerin ortak sayısına göre değişiyor.

7 ila 100 ortaklı kooperatifler için 1 MW olarak uygulanan sınır 100 ila 500 ortaklılarda 2 MW, 500-1000 ortaklılarda 3 MW ve 1.000 ve üzeri ortak sayısına sahip kooperatifler için ise 5 MW olarak belirlenmiş durumda.