Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasite artışındaki payı yüzde 85 oldu

Yılın ilk yarısında fosil yakıtlara dayalı kapasite geriledi

6 Temmuz 2018

Yılın ilk yarısında fosil yakıtlara dayalı kapasite geriledi

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Haziran ayında 97,8 MW’lık net artış ile 87.138,7 MW’a ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre 2018’in ilk altı aylık dönemindeki artış ise 1.938,7 MW oldu.

Bu artışta en büyük pay, 23 MW’lık bölümü Haziran ayında olmak üzere, 1.305,2 MW ile güneş enerjisi yatırımlarının oldu.

Güneş enerjisinde kümülatif güç ise Haziran sonu itibari ile 22,9 MW’lık bölümü lisansslı alanda olmak üzere 4.725,9 MW oldu.

Türkiye’nin rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 50,8 MW’lık bölümü lisanssız alanda olmak üzere 6.671,4 MW’a, jeotermal enerji alanındaki kapasitesi ise 1.144,2 MW’a ulaştı.

Barajlı hidroelektrik santrallerinin gücü bu dönemde 528,10 MW’lık artış ile 20.304,1 MW’a, akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin gücü ise 7,4 MW’lık bölümü lisanssız alanda olmak üzere 7.608 MW’a ulaştı.

Yılın ilk yarısında yerli ve ithal kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesinde hiç artış yaşanmazken 263,2 MW’lık bölümü doğal gaz alanında olmak üzere fosil yakıtlara dayalı kapasite 241,20 MW azaldı.