‘Yenilenebilir Enerji İçin Yeni Hayat’

Deloitte, “Yenilenebilir enerji için yeni hayat: Yenilenebilir enerji politikaları ve beklentileri” başlıklı raporunu yayımladı.

14 Nisan 2011

Deloitte, “Yenilenebilir enerji için yeni hayat: Yenilenebilir enerji politikaları ve beklentileri” başlıklı raporunu yayımladı. Deloitte Türkiye Enerji ve Kaynaklar Grubu uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yeri olan yenilenebilir enerji sektörünün bugünü ve yarınına yönelik analizler sunuluyor. Raporda, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak üretilen elektrik enerjisine yönelik mevcut ve taslak haldeki düzenlemeler analiz ediliyor ve mevcut teşvik mekanizmaları ve sektör dinamikleri itibariyle yenilenebilir enerji sektörünün  gelişimine yönelik analizler sunuluyor. Rapora göre, Türkiye’nin stratejik planlarında hedeflediği yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşmak üzere bazı yapısal adımları atması gerekiyor.

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Enerji ve Kaynaklar Grubu Sorumlu Ortağı Sibel Çetinkaya şunları söyledi:

“Günümüzde yenilenebilir enerjinin önemi giderek artıyor. Ülkemizde de bu konuya yönelik çalışmalar ve planlar yapılıyor. Deloitte olarak hem dünyada hem de Türkiye’de bu alandaki çalışmaları inceledik ve uzmanların görüşleri ile güncel bilgiler içeren raporumuzu hazırladık. Amacımız, raporumuzun konu ile ilgili tüm kurumlar ile yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve/veya göstermeyi planlayan her ölçekten şirket için bir referans kaynağı olması.”

Teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi büyük önem taşıyor

Raporda, 2010 itibariyle 100’den fazla ülkenin yenilenebilir enerjiye ilişkin hedefler belirlemiş ve politikalar geliştirmiş olduğunu ifade eden Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“İncelemelerimize göre, farklı ülkeler ve farklı teknolojiler için farklı teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor. En doğru çözümün teşviklerin tasarımı ve uygulanmasında bir “portföy standardı” geliştirilmesi olduğu vurgulanıyor.”

Raporda, sabit fiyat garantisi, prim garantisi, kota uygulamasına dayalı yeşil sertifika, ihale teşvikleri, yatırım teşvikleri ve vergi muafiyeti ve benzerleri gibi Dünyada yenilenebilir enerjiye yönelik olarak yaygın bir şekilde uygulanan piyasa bazlı ve piyasa dışı temel teşvik mekanizmaları karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Yenilenebilir enerjinin gelişimi itibariyle dikkate değer ülke örneklerinin de analiz edildiği raporda, etkili teşvik uygulamaları için dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekiliyor. Bu konuda başarılı olan ülkelerin birden fazla teşvik mekanizmasını birlikte kullandığının altı çiziliyor.

Türkiye, altyapı çalışmalarını oluşturuyor

Yenilenebilir enerji konusunda önemli hedefler koymuş olan Türkiye, bu hedeflere ulaşmak için başta ilgili mevzuat olmak üzere gerekli altyapı çalışmalarını oluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda revize edilmiş olan Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun (YEK) Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Kanunda tanımlanmış olan destekleme mekanizmasını hayata geçirmek üzere gereken ikincil mevzuatın bir an önce hazırlanıp devreye alınması önerilen raporda mevcut durumda çalışmaları devam eden ikincil mevzuat taslakları itibariyle mekanizmanın işleyişi de analiz ediliyor.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması mümkün

Deloitte uzmanları, ölçek ekonomisi yaratmak üzere büyük şirketlerin küçük şirketleri satın alması ve büyümenin konsolide bir şekilde devam etmesi, gibi global eğilimlerin Türkiye’de de yansıma bulacağını düşünüyor. Aynı zamanda yeni yatırımlar için finansman ihtiyacının karşılanmasında güçlük yaşanması ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Önümüzdeki dönemde iletim kapasitesinin artırılması, gereken diğer şebeke yatırımları ve iyileştirmelerin yapılması, özellikle rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim için merkezi tahmin yapısı kurulması, teşvik mekanizmalarının uygulanabilmesi için gereken teknolojik platformun geliştirilmesi ve piyasa yönetim sistemine entegrasyonu gibi gereken altyapının hazırlanması, ikincil mevzuatın çıkarılarak işlerlik kazanması ve fon kaynaklarının genişletilmesine yönelik tedbirlerin alınması gibi aksiyonlarla Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması mümkün görünüyor. Bu çerçevede, yatırımcıların bilinçli hareket etmeleri ve aksiyonlarını sağlam analizlere dayandırmaları da büyük önem taşıyor.