Yenilenebilir enerji dünyanın her yerinde büyümeye devam edecek

Frost&Sullivan’a göre artan politik ve finansal destekler çok daha fazla ülkede yenilenebilir enerji santrallerinin artmasını sağlayacak

30 Ağustos 2013

Araştırma ve danışmanlık kuruluşu Frost&Sullivan yenilenebilir enerji sektöründeki güncel gelişmeleri inceleyen, “Yıllık Yenilenebilir Enerji Görünümü 2013” başlıklı çalışmasını yayınladı.

Frost&Sullivan tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada on yıl öncesine kadar dünyada yenilenebilir enerji üretimine teşvik sağlayan ülke sayısının 50’nin altında iken, bu rakamın bugün 120’nin üzerine çıktığına dikkat çekildi.

Kuruluşa göre sektöre sağlanan politik ve finansal destekler, yenilenebilir enerji alanındaki çarpıcı büyümede önemli etki sahibi iken küresel ölçekte devam edecek bu eğilim dünyadaki yenilenebilir enerji kurulu gücünün  2020 yılında 2,252.3 GW’a ulaşmasını sağlayacak.

Frost&Sullivan’a göre yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP-Concentrated Solar Power) bu dönemde en yüksek oranlı büyümenin yaşanacağı yenilenebilir enerji alanı olacak iken, 2010-2015 yılları arasında yıllık olarak ortalama yüzde 45’lik büyüme yakalamış olacak sektördeki toplam kurulu güç 2015 yılında 8.3 GW’a ulaşacak.

2015-2020 yılları arasında ise bu alandaki büyüme yıllık yüzde 22’lik ortalama ile gerçekleşecek iken 2020 yılında bu alandaki kurulu güç 22.7 GW’a ulaşacak.

Hidroelektriğin payı gerileyecek, güneş elektriğinin artacak

Kuruluşa göre fotovoltaik alanında görülen hızlı büyüme ise devam edecek iken, 2010-2015 yılları arasında küresel ölçekte devreye alınan yenilenebilir enerji kurulu gücünde güneş elektriği sistemlerinin oranı yüzde 24 olacak iken, 2015-2020 yılları arasında ise yüzde 22’ye gerileyecek. Bu eğilim güneş elektriğinin, küresel ölçekteki toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü içindeki payının 2015’te yüzde 8.3’e, 2020’de ise yüzde 11’e yükselmesini sağlayacak.

Hidroelektrik santrallerinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde 2010’da yüzde 77 olan payı ise diğer alanlardaki gelişmelere paralel olarak 2020 yılında yüzde 57’ye gerileyecek.

Frost&Sullivan analizinde ayrıca Avrupa’nın 2020’ye kadar olan dönemde hidroelektrik dışında ulaşacağı 209 GW’lık kurulu güç ile bu alandaki liderliğini korumak ile birlikte yeni kapasite artışında yüzde 10’luk yıllık büyüme oranına sahip olacağı ifade edildi. Çin ise yıllık yüzde 17’lik büyüme oranı ile bu dönemde 165 GW’lık temiz enerji üretim kapasitesine ulaşacak.

Çalışma ile ilgili açıklamadaki diğer bir noktaya göre ise 2015-2020 yılları arasındaki dönemde Orta Doğu’nun yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kapasitesinde 38’lik büyüme oranı görülecek olması iken, bölgede hidroelektrik santralleri dışında 8.5 GW’lık temiz enerji üretim kapasitesi artışı sağlanacak.

Aynı dönemde Afrika’daki büyüme oranı ise yüzde 22 olacak iken kıtada temiz enerji üretimi alanında 12.2 GW’lık kurulu güç artışı sağlanacak.