”Yenilenebilir enerji barış, eşitlik ve özgürlük demek”

Prof.Dr.Tanay Sıdkı Uyar’a göre Türkiye yenilenebilir enerjilerde bol kaynaklara sahip

26 Temmuz 2012

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Tanay Sıdkı Uyar Türkiye’nin yenilenebilir enerjiler bakımından çok avantajlı durumda olduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe’nin kendisi ile yaptığı röportajda Prof.Dr. Uyar rüzgarın Türkiye’de Almanya’ya göre iki misli hızla estiğini, bunun rüzgar enerjisinden elektrik üretme maliyetlerinin önemli oranda düşürdüğünü ayrıca yine Almanya’ya göre güneşli gün sayısının çok daha yüksek olduğu Türkiye’de güneş elektriği maliyetinin çok daha düşük olduğu değerlendirmelerinde bulundu.

Açıklamasında yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşabilmesi için üç koşulun bulunduğunu ifade eden Uyar, ilk koşulun kaynağın olması gerektiğini belirtirken, Türkiye’de bol miktarda kaynak olduğunu söyledi.

Prof.Dr. Uyar ikinci koşulun bu kaynağın insanların ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirmek için gerekli teknolojinin olması, üçüncü koşulun ise karar vericilerin yenilenebilir enerjinin çözüm olduğuna inanması ve çözüme yönelik kararlar alması gerektiğini ifade etti.

Prof.Dr. Tanay Sıdkı Uyar Türkiye’de ise rüzgardan elektrik üretmenin maliyetinin çok daha düşük olmasına rağmen doğalgaz anlaşmaları ve kömür ile nükleer alanında planlanan yatırımlar nedeni ile yenilenebilir enerjinin en son ihtimal olarak düşünüldüğünü iddia etti.

Yenilenebilir enerjiyi herkes tarafından eşitçe ulaşılabilme, merkezi otoriteye bağımlılığı bulunmaması ve diğer kaynaklar gibi özelleştirilemediği için ”barış, eşitlik ve özgürlük” olarak tanımlayan Uyar, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarının ücretsiz olması ve pahalılaşmaması nedeni ile ekonomik krizden etkilenmediklerini ve ekonomiler için çözüm olarak ortaya çıktıklarının da altını çizdi.