Yenilenebilir enerji 6.5 milyon kişiye istihdam sağlıyor

Yenilenebilir enerji sektörünün sağladığı istihdam bir yılda 800 binden fazla arttı

13 Mayıs 2014

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan bir çalışmaya göre 2013 yılında tüm dünyada doğrudan veya dolaylı olarak yenilenebilir enerji alanında çalışan kişilerin sayısı 6.5 milyon seviyesine yükseldi.

Kuruluşun ‘’Yenilenebilir Enerji ve İşler’’ başlığı ile ilkini geçen yıl hazırladığı çalışmada bu rakamın 2012 sonu itibari ile 5.7 milyon düzeyinde olduğu tespiti yapılmıştı.
Çalışmadaki verilere göre yenilenebilir enerji sektörlerinde en fazla istihdam 2.27 milyon ile güneş elektriği firmaları tarafından sağlanırken, bu sektörü 1.45 milyon istihdam ile biyoyakıt, 830 bin istihdam ile de rüzgâr enerjisi sektörü takip ediyor. Termal güneş enerjisi firmaları ise 503 bin kişiyi istihdam ediyor.

IRENA’nın elde ettiği verilere göre temiz enerjilerin hemen her alanında dünyanın en hızlı gelişen ülkesi Çin’de ise, toplam küresel istihdamın yüzde 40’ına denk olacak şekilde, 2.6 milyon kişi doğrudan veya dolaylı olarak bu alanda çalışarak hayatını kazanıyor.

Çin’i 1.2 milyon ile Avrupa Birliği, 890 bin ile Brezilya ve 625 bin ile ABD takip ediyor. Çalışmada Türkiye ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.