Yeni Zelanda’da tek kullanımlık plastik torba kullanımı yasaklandı

Benzer yasak uygulayan ülke sayısı 80’i geçti

5 Temmuz 2019

Yeni Zelanda’da tek kullanımlık plastik torba kullanımına çok geniş ölçüde yasak getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ülkedeki market ve mağazaların tek kullanımlık plastik torba satışı ve kullandırması büyük ölçüde yasaklandı. Yalnızca sebze ve et ürünleri için kalınlığı 70 mikronu geçmeyecek plastik torbalar ile çöp torbaları gibi bazı ürünler için istisna uygulanacak.

Yasağa aykırı davrananlara 100 bin Yeni Zelanda Doları ( 375 bin TL) ceza uygulanacak.

Ülke yönetimi tarafından düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan bir anket çalışmasında iş yeri sahiplerinin %62’lik bölümü yasağa destek verdiği görülmüştü. Bununla birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında duyurulan düzenleme sonrası ülkedeki ana süpermarket zincirlerinin çok büyük bölümü gönüllü olarak kullanımları durdurmuştu.

Yeni Zelanda Çevre Bakanlığı verilerine göre ülkede kişi başı tek kullanımlık plastik torba sayısı 154 ile 323 arasında değişiyor. Yıllık toplam tüketim rakamı ise 750 milyon ila 1,6 milyar arasında değişiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage yasağın plastik atıklar ile mücadele anlamından çok kapsamlı olmadığını kabul etmekle birlikte asıl önemli olanın konunun toplumda konuşulmaya başlaması olduğuna vurgu yaparken, ülkede artık tek kullanımlık plastiklerinden kurtulmak ile birlikte plastik atıkları en aza indirmek için daha fazla neler yapılması gerektiğini konuşulmaya başladığına dikkat çekti.

Günde 300 milyon ton plastik atık üretiliyor

Bugün dünyada her gün, halihazırda yaşayan tüm insanların 300 milyon tona yakın plastik atık üretildiği, 1950’den beri üretilen toplam plastik miktarının ise 8,3 milyar tona eşit olduğu tahmin ediliyor.

1950’den beri üretilen tüm plastik atıkların toplam ağırlığı ise 8,3 milyar ton olarak hesaplanırken, bunların yalnızca %9’luk bölümü geri dönüştürülebilmiş durumda. %12’lik bölümü yakılarak bertaraf edilmeye çalışılmışken, %79’luk bölüm ise doğaya karışmış ve katı atık depolama sahalarında biriktirilmiş durumda. Mevcut durumun devamı halinde ise 2050 yılına gelindiğinde doğada balıktan çok plastik olabilecek.

Bununla birlikte artan plastik kullanımı petrol kullanımını da artırıypr. Uluslararası Enerji Ajansı öngörülerine göre 2050 yılında küresel petrol üretiminin %20’lik bölümü plastik üretimi için kullanılacak.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre 80’den fazla ülkede tek kullanımlık plastik torba kullanımını engelleyen çeşitli düzenlemeler bulunuyor.