Yeni şarj ağı lisans başvurularına sınırlama getirilecek

Daha önce aldığı iptal edilen lisansların sahipleri üç yıl süre ile yeni başvuruda bulunamayacak

8 Mart 2023

TBMM Başkanlığına sunulan bir kanun teklifi ile daha önce aldıkları şarj ağı işletmeci lisansları iptal edilen şirketlerin ortak ve yöneticilerine yeni lisans başvurularında sınırlama getirilmesi önerildi.

Öneri TBMM Başkanlığına sunulan “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içinde yer aldı.[1]

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Şarj Hizmeti başlıklı 5’inci Ek Maddesinde önerilen değişiklik şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen şirketlerin %10 ve üstü pay sahibi ortakları ile bu şirketlerde, lisans iptalinden önceki son bir yıllık dönem dahil olmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak bulunan kişileri kapsayacak.

Öneriye göre lisans iptalini takip eden üç yıl boyunca bu kişilerin yönetiminde veya ortakları arasında yer aldığı şirketler yeni lisans başvurusunda bulunamayacak.

Kanun teklifi içinde yer alan ilgili bölüm şu şekilde;

Şarj hizmeti

EK MADDE 5

(6) Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.

2 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği ile şarj ağı işletmeci lisansı alan tüzel kişilere, lisanslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde asgari beş farklı ilçede, toplamda en az elli adet şarj ünitesinden oluşacak şarj ağı kurma yükümlülüğü getirilmişti.[2]

Bununla birlikte Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2022 tarihli, 5’inci Mükerrer sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile de, yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla bu yükümlülüğü yerine getirmemiş şirketlere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek süre verilmişti.[3]

2022 sonu itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 77 şirkete Şarj Ağı İşletmeci Lisansı sağlamıştı. İlgili yönetmelik değişikliği de bu 77 şirketten altı aylık sürelerinin sonuna ulaşmış olan 54 şirketi kapsıyordu.

EPDK verilerine göre halihazırda 116 ayrı tüzel kişi 49 yıllığına Şarj Ağı İşletmeci Lisansı almış durumda. [4]

 


[1] Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

[2] Şarj Hizmeti Yönetmeliği

[3] Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[4] Şarj Hizmeti Piyasası Yürürlükte Olan/İptal Edilen Lisanslar