2020’de devreye giren temiz enerji gücü 3 GW’a yaklaştı

Toplam güç 94 GW’a yaklaştı

11 Kasım 2020

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Ekim ayı Kurulu Güç Raporu’nu yayınladı.[1]

Rapordaki verilere göre 2020’nin ilk 10 aylık döneminde devreye giren yeni yatırımların toplam gücü 2,9 GW’ı aştı.

268 MW gücündeki doğal gaz santrallerinin devreden çıkması ile de Türkiye’nin kurulu gücündeki yıllık net artış 2.651,8 MW oldu.

Barajlı hidroelektrik santral yatırımları ekim ayında 42,30 MW, yılın tamamında ise 1.276,90 MW kurulu güç artışı ile ilk sırada yer aldı.

İlk 10 aylık dönemde 738,90 MW artış ile ikinci sırada yer alan rüzgâr enerjisi alanında ise yalnızca geçtiğimiz ay 253,10 MW gücündeki yeni yatırım devreye girdi.

Güneş enerjisi yatırımları ise Türkiye’nin kurulu gücünde ekim ayında 93,3 MW, 2020’nin tamamında ise 459,2 MW’lık katkı sağladı.

Güneş enerjisindeki artışın 46,8 MW’lık bölümü lisanslı, 46,4 MW’lık bölümü ise lisanssız yatırımlar ile sağlandı.

 

 

Ekim 2020 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 7.996,60 83,90 136,10
  Asfaltit Kömür 405,00 0,00 0,00
  Atık Isı 369,10 -0,50 7,30
  Barajlı 21.919,40 42,30 1.276,90
  Biyokütle 1.022,20 153,40 220,60
  Doğal Gaz 25.634,30 2,00 -268,00
  Fuel Oil 305,90 0,00 0,00
  Güneş 6.454,40 93,30 459,20
  İthal Kömür 8.986,90 20,00 20,00
  Jeotermal 1.579,20 64,50 64,50
  Linyit 10.097,30 0,00 -3,70
  LNG 2,00 0,00 0,00
  Motorin 1,00 0,00 0,00
  Nafta 4,70 0,00 0,00
  Rüzgar 8.330,10 253,10 738,90
  Taş Kömürü 810,80 0,00 0,00
  TOPLAM 93.918,80 711,70 2.651,80

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları